Arbeider i CRIStin


  • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Vambheim, Sara Magelssen; Gjengedal, Julie Utler. Psykhjelpen - et lavterskeltilbud. (data) 2018.

  • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Gjengedal, Julie Utler; Simonsen, Britt Margareth. Psykhjelpen - lavterskeltilbud på høyt nivå. 2018.