Arbeider i CRIStin


  • Martinussen, Monica; Hansen, Mariann Bellika; Adolfsen, Frode. Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. 2019 ISBN 9788293031635.s 158 - 167.

  • Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode; Hansen, Mariann Bellika; Kaiser, Sabine. Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune. (data) 2015 ISBN 978-82-93031-42-0.

  • Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode; Hansen, Mariann Bellika; Kaiser, Sabine. Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) i Barne- og familieenheten i Asker kommune: Hvordan vurderer fagpersoner og foreldre dette tilbudet?. (data) 2015 ISBN 978-82-93031-41-3.

  • Martinussen, Monica; Kaiser, Sabine; Adolfsen, Frode; Hansen, Mariann Bellika. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune. 2014 ISBN 978-82-93031-32-1.

  • Hansen, Mariann Bellika. Åpen barnehage i Familiens hus, Larvik kommune- Resultater fra brukerundersøkelse gjennomført våren 2012. 2013 ISBN 978-82-93031-24-6.

  • Member of research group