Bilde Kjetil personkort David Hansen okt17.jpg
Photo: UiT

Flag icon Flag icon

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus