STK_2435-heidi_hemmingsen.jpg
Photo: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Heidi M Hemmingsen

Rådgiver
Gávpeallaskuvla UiT Romssas
Study counsellor for:

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master
Ledelse, innovasjon og marked - master