Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nytt emne: Hvordan blir samisk kultur fremstilt?

Samisk kulturkunnskap II (SVF-2002) er et nytt emne som tilbys våren 2016. Det samlingsbaserte studiet på 10 studiepoeng gir innsikt i samisk kultur og måten kultur representeres på. Søknadsfrist er 1. desember.


Berit Merete Nystad Eskonsipo 21.09.2015 10:27   (Last updated: 22.09.2015 12:49)

Nei til fake sameklær

Emnet tar opp hvordan samisk kultur blir fremstilt -
og problemstillinger knyttet til dette. Foto: Faksimile fra Facebook. 

Studiet vil være relevant for studenter og alle andre som har interesse for samisk kultur og måten kultur representeres på. 

SVF-2002 Samisk kulturkunnskap II er på bachelornivå og bygger videre på SVF-6001 Samisk kulturkunnskap. Emnet kan inngå som valgemne i samfunnsvitenskapelige og humanistiske studieprogrammer eller det tas som enkeltemne. 

Emnet tar opp hvordan samer og samisk kultur er blitt fremstilt i forskning, museal formidling, litteratur, billedkunst, reiseliv og populærkulturelle sammenhenger. Det tar også for seg hvordan samer og andre urfolk har framstilt seg selv, og på de nye politiske og globale sammenhengene som denne representasjonen skjer innenfor. 

Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Her finner du mer informasjon om emnet og hvordan søke opptak