IT-brukestøttesider for Fusjonen med HiF

Fagertun, Einar
Published: 10.06.13 00:00 Updated: 05.01.15 10:52

I forbindelse med fusjonen med Høgskolen i  Finnmark har vi laget en egen IT-brukerstøtteside hvor ansatte og studenter ved HiF vil finne informasjon og løsninger om universitetets IT-tjenester

Latest news from UiT