Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-utdanning ved UiT

Opptak til ph.d.-programma ved UiT:

Ph.d.-program i helsevitskap

Ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitskap

Ph.d.-program i ingeniørvitskap

Ph.d.-program naturvitskap

Ph.d.-program i realfag

Ph.d.-program i rettsvitskap

Generelt
Ph.d.-graden er ei organisert forskarutdanning på 180 studiepoeng (stp.) - ein opplæringdel på 30 stp. og eit forskningsarbeid/prosjekt (avhandling) på 150 stp. Seks av fakulteta tilbyr graden, jf. lenkjer ovanfor.

For å bli teken opp på eit doktorgradsprogram, må søkjar enten ha ein integrert mastergrad på 300 stp, ein mastergrad på 120 stp som byggjer på ein bachelorgrad på 180 stp, eller tilsvarande utdanning som fakulteta har godkjent som grunnlag for opptak til det aktuelle programmet. Det er også eit krav at ein har finansiering for studiet.

 

Regelverk
Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT, vart sist endra 19.6.2018. Fakulteta har i tillegg utfyllande reglar.

Søknad om opptak

Søknad om stipend ved UiT - Norges arktiske universitet er også søknad om opptak til eit ph.d.-program. Stipenda vert lyst ut på jobbnorge.no

Søkjarar med ekstern finansiering  skal senda søknaden til det fakultetet som tilbyr programmet.

 

 


 

 

 Page administrator: Håkon Fottland
Last updated: 04.06.2019 10:13

  

PhD_DiplRor_3_180x560.jpg (Original størrelse)

[Loading...]