Dokumenttittel: Utlån av utstyr fra FOSS

Svar på din bookingforespørsel gis innen 10 dager. Dersom aktiviteten avlyses, må det gis beskjed til personalet ved FOSS snarest. All henting og tilbakelevering av utstyr skal skje på dagtid, etter avtale med de ansatte.
Utstyret må reingjøres og leveres tilbake i opprinnelig stand.
Gi oss beskjed dersom utstyr er ødelagt eller ikke fungerer.
For HLR: Brukere av FOSS må selv skaffe ventiler. Brukte masker sprites og legges til tørk oppå vaskemaskinen.
NB! Forespørselen blir ikke booket før FOSS har mottatt alle nødvendige opplysninger ang. aktiviteten. Når forespørselen er booket sendes det ut en bekreftelse på epost.

Fyll inn feltene:

Dato: (Sjekk gjerne i timeplanen i forkant hva som er ledig)
Klokkeslett:

Du kan lagre det du har skrevet inn underveis ved å trykke 'Bruk'-knappen. Men for å bli registrert/motta
kvittering på epost må du avslutte med å trykke 'Lagre og lukk'.