Toksikologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649165
Research areas:

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT and PET/CT)

Radiofarmasi og nukleærmedisin (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for hjerne avbildning ved hjelp av PET og SPECT)