Tobakk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645360
Research areas:

FoU-termin i USA 2017/2018, men kan kontaktes på e-post.

Årsaker til og forebygging av kref: Spesielt; Masseundersøkelser, mammografitetthet som surrogatendepunkt for brystkreft, Røykerelaterte kreftformer,  Tobakksforebyggende arbeid, Bruk av eHelse og telemedisin som verktøy innen forebyggende medisin og folkehelse arbeid.