Pasientkommunikasjon

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646323
Research group: Basalfag i psykologi

Research areas:

Psykologiske faktorer ved somatisk sykdom

Klinisk (behandler-pasient) kommunikasjon

Langvarig smerteproblematikk

Brukerrelatert problematikk ved anvedelse av kommunikasjonsteknologi

 


Phone: +4777646213
Research areas:
  • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning
  • pasientforløp
  • kvalitet i den offentlige helsetjenesten
  • kompetanseutvikling i barnevernet
  • høring av barn i mekling i familievernet
  • teater/musikk og psykisk helse
  • lege-pasient kommunikasjon
  • kreftforløp - livet med kreft
  • risikoforståelser og pasientsikkerhet
  • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten

 


Phone: +4777646585
Research areas:

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett