Etnografisk film

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4778450459
Research areas:

 

 

 


Phone: +4777645578
Research areas:

Museologi, visuelle antropologi, migrasjon, film, barndom, Kulturminner.