Kronisk utmattelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644815
Research areas:
 • Medical Uncertainty
 • Contested Chronic Conditions: experiential perspectives
 • Sociology of diagnosis
 • Social constructions of health and illness
 • Cultural, historical and gendered perspectives on medical knowledge and practice
 • Medicalisation as a modern phenomena
 • The medical encounter: patient-doctor interaction and roles
 • Illness experiences
 • Qualitative research and narrative theory
 • The role of theory in qualitative research
 • Photography and visual research
 • Critical perspectives on the commodification of health care services

Phone: +4777646446
Research group: Klinisk psykologi

Research areas:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og sårbarhet, b) klinisk sped- og småbarnspsykologi, c) relasjonstraumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS), e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.