Havmiljø

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644332
Research areas:

Økosystem-basert havforvaltning
Marin arealplanlegging (marin spatial planning)
Marin forvaltning
Konsekvensanalyse
Aktiviteter i Arktis
Forvaltningen av Arktis


Phone: +4777660328
Research areas:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting