Globale klimaendringer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644032
Research areas:
  • Grønn og energieffektiv databehandling, energiinformatikk
  • Parallelle og distribuerte systemer, kyber-fysiske systemer 
  • Parallell programmering, programmering abstraksjoner, datastrukturer og algoritmer
  • Pålitelige systemer
  • Intelligente systemer

Phone: +4777644446
Research areas:

Marin geologi og geofysikk.