Veiledning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646487
Research areas:

- Studier av interaksjon, spesielt veiledningssamtaler
- Studier av kvalitet og oppfatninger av kvalitet i veiledning
- Veilederes kompetanse og utvikling
- Bruk av videoanalyse og multimodal respons i profesjonelt utviklingsarbeid


Phone: +4777645871
Research areas:

Barn og unges psykiske helse

Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre

Barn som pårørende

Barnevern

Psykisk helse i skolen

Skoledrop-out

Unge flyktninger/asylsøkeres psykiske helse

Barnevernfaglig veiledning