Utdanningshistorie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644350
Research areas:

Kulturhistorie, historiografi, historieteori, bokhistorie, Ibsen


Phone: +4777645254
Research areas:

Utdanningshistorie, utdanningssosiologi, vitenskapsteori