Sted

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646630
Research areas:

 - kulturvitskap

 - Religion og turisme

-  nyreligiøsitet og samtidsreligion

-  museologi


Phone: +4777645464
Research areas:

stedlige transformasjonsprosessar, stedssensitiv planlegging, reiseliv, innovasjon, landskap, berekraftige mangfoldige steder


Phone: +4778450163
Research areas:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Phone: +4778450330
Research areas:
  • Globaliseringsprosesser og lokale-globale dynamikker
  • Media, representasjoner og makt
  • Materielle/symbolske artikulasjoner av sted og identitet

Phone: +4777644235
Research areas:

Polarlitteratur

Arktisk litteratur

Knut Hamsuns forfatterskap

Cora Sandels forfatterskap

Norsk lyrikk

Reiseskildringer

Nordnorsk litteratur

Økokritikk