Samisk kunst

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645171
Research areas:

Deltager i forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories (University of Copenhagen, 2019–2022).