Innovasjon

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646038
Research areas:

Entreprenørskap og innovasjon 


Phone: +4777645464
Research areas:

stedlige transformasjonsprosessar, stedssensitiv planlegging, reiseliv, innovasjon, landskap, berekraftige mangfoldige steder


Phone: +4777646504
Research areas:
  • Lederskap - herunder verdibasert ledelse
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsdiagnostikk
  • Organisasjonsendringer
  • Organisasjonsutvikling
  • Erfaringslæring i organisasjoner


Utgitte bøker:

  • Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget, 2018.
  • Lederskap - person og funksjon. Universitetsforlaget, 2019
  • Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget, 2017

Phone: +4778450459
Research areas:

 

 

 


Phone: +4777623300
Research areas:

Entreprenørskap, innovasjon, ledelse, sosialt entreprenørskap, CSR


Phone: +4777646766
Research areas:

Forbrukeradferd, bærekraft, samskaping av verdi, innovasjon, opplevelser, turisme 


Phone: +4777646562
Research areas:

Kreativitet og innovasjon i norske energiselskaper. Betingelser for utvikling av nye ideer og implementering av nye ideer i organisasjoner. Sammenligning mellom norske og internasjonale selskaper. Motivasjon, arbeidsmiljø og ledelse som viktige betingelser for vekst og verdiskapning.