Barn og ungdoms psykiske helse

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Unit: RKBU Davvi

Research areas:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Triste og engstelige barn.
 • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Roman A Koposov

Unit: RKBU Davvi

Research areas:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.

Portrettbilde

Siv Kvernmo

Unit: Klinihkalaš medisiinna instituhtta

Research areas:

Samisk helseforskning

Urfolkshelse

Barne- og ungdomspsykiatrisk epidemiologi

Klinisk forskning i barne- og unges psykiske helse

Transkulturell psykiatri

ADHD

Psykisk helse og ernæring

Portrettbilde

Oddbjørn Løndal

Unit: RKBU Davvi

Research areas:
 • Forebygging og behandling av atferdsrelaterte- og sosiale vansker hos barn og unge.
 • Sosial- og emosjonell kompetanse blandt barn og unge.
 • Trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forebygging av krenkelser, vold og seksuelle overgrep blant barn i barnehagealder og småskole.
 • Fokus på implementeringskunnskap.
 • Gruppebaserte tilbud for barn og familie. Fordeler og utfordringer med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagmiljøer.
 • Kunnskap om praktiske øvelser for å oppnå praksisendringer.

Løndal jobber mye i prosjekter med kavantitativ forskningstilnærming, men er også med i kvalitative prosjekter.

Portrettbilde

Ingunn Berta Gjerdåker Skre

Unit: Psykologiija instituhtta

ingunn.skre@uit.no +4777645446
Research areas:

Klinisk psykologi
Psykisk helse hos ungdom
Diagnostikk av psykiske lidelser
Klinisk kommunikasjon
Effektevaluering av psykoterapi

No picture, placeholder image

Marius Storvik

Unit: Juridihka fakultehta

Research areas:
 • Menneskerettigheter
 • Helserett
 • Velferdsrett
 • Erstatningsrett
Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Unit: Psykologiija instituhtta

Research areas:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no