Bilde av Gjørv, Jardar
Bilde av Gjørv, Jardar
Ráfidutkamiid guovddáš (CPS) jardar.e.gjorv@uit.no +4777660526 Tromsø

Jardar Gjørv • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv, Ørjan Nordhus Karlsson, Marte Aasen, Gjermund Forfang Rongved :
  De siviles rolle i sammensatt krigføring
  Gyldendal Akademisk 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv, Ørjan Nordhus Karlsson, Marte Aasen, Gjermund Forfang Rongved :
  I Norge er siviles rolle i forsvaret av landet stort sett glemt
  Aftenposten 28. Sep 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv :
  Totalforsvars, tillit og (des)informasjon: siviles rollen i krise og konflikt
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group