#
#
Giela ja kultuvrra instituhtta gustav.j.pedersen@uit.no +4777645370 Tromsø SVHUM A 1011

Pedersen, Gustav Jørgen • Pedersen, Gustav Jørgen. Mot estetikkens overvinnelse: Heidegger og von Hantelmann. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035109.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Empathy and Aesthetics: Edvard Munch and the Paradox of Pictorial Thinking. Kunst og kultur 2018; Volum 101 (04). ISSN 0023-5415.s 208 - 223.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2018-04-01.
 • Tronstad, Ragnhild; Stenslie, Jørn Ståle; Pedersen, Gustav Jørgen. Digital Arts for Young Audiences?. (fulltekst) 2018 ISBN 978-0-620-80332-8.s 394 - 396.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Hva betyr det at Martin Heidegger er Vestens største tenker i det 20. århundret? Kunstens gåte etter Überlegungen. Dreyer Forlag A/S 2019 ISBN 9788282654890.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Munch og dødens filosofi. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. On the Pictorial Thinking of Death: A Study in Martin Heidegger's Unthought Art History of Being Regarding Edvard Munch's The Sick Child and Metabolism. 2017.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Syndefallet og dødens fødsel: Noen betraktninger om E. Munchs Stoffveksling. Doktoraften 2017-03-29 - 2017.
 • Undheim Larsen, Dag Eivind; Pedersen, Gustav Jørgen. Når maleriet filosoferer. 2017.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Empathy and Aesthetics: Munch's Paradoxes. Prøveforelesning 2017-06-15 - 2017.
 • Kvalsund, Runa; Pedersen, Gustav Jørgen. Edvard Munch og filosofien om døden. 2017.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Presentasjon og paneldiskusjon med Prof. Sianne Ngai (Princeton University). Panel discussion 2016-09-10 - 2016.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. The Metaphysics of Surface and the Surface of Metaphysics. The Munch and Modernity Conference: “Revisiting the Surface" 2015-11-12 - 2015.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. William Ritter: Edvard Munch. Kunst og kultur 2015; Volum 04. ISSN 0023-5415.s 249 - 250.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Heidegger, Pictorial Thought and Playful Metaphors. Association of Art Historians Annual Conference 2015 2015-04-11 - 2015.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. The Aesthetic Perception of Pictorial Space and the Spatializing of Edvard Munch’s Madonna. Nordic Society of Aesthetics Annual Conference 2015 2014-06-07 - 2014.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Painting, Thought and Vision. Phenomenology, Space and the Visual 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Introduction Lecture. Phenomenology, Space and the Visual 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Tracing Ontological Positions in the Munch Literature. Unpacking the Nordic 2014-09-17 - 2014.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. On chapter 4 “The Intertwining – The Chiasm”. “Merleau-Ponty’s The Visible and the Invisible” 2014-05-23 - 2014.
 • Pedersen, Gustav Jørgen. Aesthetics and Empathy: On the Reading of Gestures. Nordic Society of Aesthetics Annual Conference 2013 2013-06-01 - 2013.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM A 1011

  Click for bigger map