No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Psykologiija instituhtta rdy022@post.uit.no Tromsø

Dybdahl, Ragnhild • Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Baku Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart et al.:
  Childhood Disability in Rural Niger: A Population-based Assessment Using the Key Informant Method
  BMC Pediatrics 2022 DOI
 • Cecilie Ruud Dangmann, Ragnhild Dybdahl, Øivind Solberg :
  Mental health in refugee children
  Current Opinion in Psychology 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ragnhild Dybdahl, Torgeir Sørensen, Hans A. Hauge, Kjersti Røsvik, Lars Lien, Ketil Eide :
  Same but different: meaning-making among refugee and non-refugee youths
  International Journal of Migration, Health and Social Care 2021 ARKIV / DOI
 • Iselin Huseby Lie, Øystein Sørvig, Ragnhild Dybdahl :
  Unregistered Children: a Systematic Literature Review of Explanations and Consequences Associated with Failure to Fulfil Children’s Right to Registration
  The International Journal of Children's Rights 2021 DOI
 • Sanju Silwal, Roshan Chudal, Ragnhild Dybdahl, Lauri Sillanmaki, Lars Lien, A Sourander :
  Post-traumatic Stress and Depressive Symptoms Among Adolescents After the 2015 Earthquake in Nepal: A Longitudinal Study
  Child Psychiatry and Human Development 2021 ARKIV / DOI
 • Kerstin Söderström, Ragnhild Dybdahl :
  Playing together: Children’s human rights and psychology
  Routledge 2020
 • Unni Marie Heltne, Ragnhild Dybdahl, Suliama Sherif, Anders Breidlid :
  Psychosocial Support and Emergency Education: An Explorative Study of Perceptions among Adult Stakeholders in Sudan and South Sudan
  Sustainability 2020 ARKIV / DOI
 • Berit Margrethe Sandvik, Ragnhild Dybdahl, Solveig Hauge :
  Helsesøstre bruker program for foreldreveiledning aktivt i praksis
  Sykepleien Forskning 2018 DOI
 • Sanju Silwal, Ragnhild Dybdahl, Roshan Chudal, Andre Sourander, Lars Lien :
  Psychiatric symptoms experienced by adolescents in Nepal following the 2015 earthquakes
  Journal of Affective Disorders 2018 DATA / DOI
 • Ragnhild Dybdahl, Lars Lien, Harald Siem, Hege Helene Bakke, Irma Julardzija :
  Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring
  Universitetsforlaget 2019
 • Ragnhild Dybdahl, Henriette Pauline Risvoll :
  Innføring i atferdsøkonomi
  Universitetsforlaget 2022
 • Ragnhild Dybdahl :
  Where have all the parents gone? Family and parenting support programmes
  2022
 • Ragnhild Dybdahl :
  Mental health and psychosocial support (MHPSS) in humanitarian emergencies
  2022
 • Ragnhild Dybdahl, Lars Lien, Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, Ane-Marthe Solheim Skar :
  Matsikkerhet og psykisk helse henger sammen
  Bistandsaktuelt 16. Feb 2022 FULLTEKST
 • Ragnhild Dybdahl :
  Folk trenger mye, og det psykososiale er bare en liten bit. Råd til kommunene om hvordan ivareta flyktningers psykosoiale behov
  25. Apr 2022
 • Sissel Aarak, Ragnhild Dybdahl, Heidi Wittrup Djup :
  Norske styresmakter må prioritere psykisk helsehjelp til barn i Ukraina
  Bistandsaktuelt 11. Mar 2022
 • Ragnhild Dybdahl :
  Psykososiale tiltak for flyktninger
  2022
 • Astrid Christensen, Ragnhild Dybdahl :
  Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn.
  Fontene 07. Jun 2021
 • Henriette Pauline Risvoll, Ragnhild Dybdahl :
  Parenting Interventions for Early Childhood Development and Mental Health in Sub-Saharan Africa
  2021
 • Ragnhild Dybdahl :
  Psychosocial support to asylum seeking families in Norway: How useful are guidelines from humanitarian settings?
  2021
 • Unni Marie Heltne, Ragnhild Dybdahl :
  Utfordringer og støttetiltak for arbeidstakere
  2021
 • Ragnhild Dybdahl, Ellen Hoxmark :
  Utfordringer og støttetiltak for innvandrere og flyktninger
  2021
 • Ragnhild Dybdahl, James Williams :
  Editorial Note
  Journal on Education in Emergencies 14. Dec 2021 FULLTEKST / DOI
 • Ragnhild Dybdahl, Helen Johnsen Christie :
  Safety for children. How can we support parents and caregivers in reception centres and early phases of resettlement?
  Oxford University Press 2021 DOI
 • Ragnhild Dybdahl :
  for lite bistand til psykisk helse
  28. Dec 2020
 • Ragnhild Dybdahl :
  Mental health and psychosocial support in emergencies
  2020
 • Ingunn Marie S. Engebretsen, Ragnhild Dybdahl, Sissel Aarak :
  Mer mat alene løser ikke sultproblemet
  Bergens Tidende 10. Dec 2020
 • Ragnhild Dybdahl :
  What promotes good mental health in children?
  2020
 • Ragnhild Dybdahl :
  Bare være glad jeg har en jobb? Arbeidsmiljø på hjemmekontoret
  2020
 • Ragnhild Dybdahl :
  Norge må vise at satsingen på mental helse virker
  21. Nov 2020
 • Ragnhild Dybdahl :
  MOOC Global mental health and sustainable development
  2020
 • Ragnhild Dybdahl :
  Ei modig bok. Anmeldelse av Kultur, migrasjon og traumer.
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 01. Oct 2020
 • Berit Margrethe Sandvik, Ragnhild Dybdahl, Solveig Hauge :
  Public health nurses make active use of a parental guidance programme in their practice
  2019
 • Nora Sveaass, Elisabeth Ng Langdal, Ragnhild Dybdahl :
  Kjønnsbasert vold i krig og psykisk helse
  Universitetsforlaget 2019
 • Nora Sveaass, Marit Borchgrevink, Birgit Lie, Ragnhild Dybdahl :
  Etikk og menneskerettigheter i psykososialt arbeid med flyktninger
  Universitetsforlaget 2019
 • Anne Sigfrid Farstad Grønseth, Ragnhild Dybdahl :
  Child mental health and wellbeing: Exploring the nexus between the child as an agent and the environmental context
  2019
 • Ragnhild Dybdahl, Lars Lien :
  Mental helse er nøkkel til utvikling
  Avisa Vårt land 14. Nov 2018
 • Ragnhild Dybdahl, Astrid Christensen :
  Undervisning Og Veiledning Ved Studentopphold I Utviklingsland
  Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 17. Dec 2018 FULLTEKST
 • Kari Sjøhelle Jevne, Ragnhild Dybdahl :
  Hvordan snakke om seksualiserte overgrep i krig?
  14. Oct 2018 DATA
 • Ragnhild Dybdahl :
  Anvendelse av psykologi: Ulike virkemåter og funksjoner
  2018
 • Ragnhild Dybdahl :
  Education in emergencies and fragile contexts
  2018
 • Ragnhild Dybdahl, Lars Lien :
  Mental health is an integral part of the sustainable development goals
  Preventive Medicine and Community Health 2018 DOI
 • Ragnhild Dybdahl :
  Lett å gjøre skade
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 29. Nov 2018
 • Ragnhild Dybdahl :
  Global helse: En introduksjon til psykisk helsestrategi
  2018
 • Ragnhild Dybdahl, Unni Marie Heltne :
  Hva er relasjonen mellom psykisk helse og utdanning i krigs- og krisesituasjoner?
  2018
 • Ragnhild Dybdahl :
  Kjærkomment om menneskerettigheter som praktisk verktøy
  Tidsskrift for Den norske legeforening 02. Feb 2017 DOI
 • Ragnhild Dybdahl :
  Advancing Early Childhood Development for Vietnam’s sustainable development
  2017
 • Ragnhild Dybdahl :
  Reaching global goals through fulfilling young children's rights
  2017
 • Ragnhild Dybdahl :
  Utenrikspolitikk i Trumps tid. Hvordan kan psykologisk kunnskap bidra til internasjonalt diplomati?
  2017
 • Ragnhild Dybdahl :
  Trauma, Peace and Development
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →