Nilsen, Ragnar


Worktitle

Virgečilgehus


 • Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn. Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk. (data) Tidsskriftet UTMARK 2018; Volum 1 (1). ISSN 1502-3532.
 • Nilsen, Ragnar. Rural modernisation as national development: The Norwegian case 1900-1950. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014; Volum 68 (1). ISSN 0029-1951.s 50 - 58.s doi: 10.1080/00291951.2013.870598.
 • Nilsen, Ragnar. Kystkrise og nyskaping. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 235 - 246.
 • Nilsen, Ragnar. Weber på Stranda. Syn og Segn 2011 (4). ISSN 0039-7717.s 52 - 59.
 • Nilsen, Ragnar. Possible Scenarios of Future Development of World Economy. 2010 ISBN 978-80-225-3004-0.s 55 - 73.
 • Nilsen, Ragnar. Utvikling nedenfra - er det mulig?. Forlaget Kolon 2009 ISBN 978-82-300-0564-4.s 92 - 103.
 • Nilsen, Ragnar; Eythorsson, Einar. Næringskombinasjoner og fagkombinasjoner. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 259 - 271.
 • Minde, Henry; Nilsen, Ragnar. Conclusion. 2005 ISBN 90-5166-978-X.s 297 - 309.
 • Jentoft, Svein; Minde, Henry; Nilsen, Ragnar. Indigenous Peoples: Resource Management and Global Rights. 2005 ISBN 90-5166-978-X.s 297 - 309.
 • Jentoft, Svein; Minde, Henry; Nilsen, Ragnar. Indigenous Peoples, Resource Management and Global Rights. Eburon Academic Publishers 2003 ISBN 90-5166-978-X.s 249 - 274.
 • Mosli, Jens Halvdan; Nilsen, Ragnar. Inn fra vidda. Hushold og økonomisk tilpasning i reindrifta 1960-1993. Bajos & Norut. 1994.
 • Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn. Modeller for forvaltning av fiskeriressurser. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245021585.s 245 - 255.
 • Nilsen, Ragnar. Kystopprørets kjerne. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 16 - 17.
 • Cruickshank, Jørn; Nilsen, Ragnar. Kystopprørets kjerne. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 16 - 17.
 • Nilsen, Ragnar. Kreativitet i nord - årbok for Nordkapp 2017. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Ragnar. Er kystopprøret så vanskelig å forstå?. Nationen 2017. ISSN 0805-3782.
 • Nilsen, Ragnar; Valestrand, haldis. Omstilling på Mo og i Mosjøen. Feltkursrapport 2016. 2017 ISBN 978-82-8244-179-7.
 • Nilsen, Ragnar. Fisk og folk - bruken av havet i Nord-Norge. Aniaraseminarium 2017-12-07 - 2017-12-11 2017.
 • Nilsen, Ragnar. Feltkurs - mellom datainnsamling og opplæring. Fyrtårnseminar 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.
 • Nilsen, Ragnar. Krise og lokal mobilisering. Fiskeripolitisk konferanse 2017-03-07 - 2017-03-08 2017.
 • Nilsen, Ragnar. Sosial likhet og geografisk spredning. Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2017-03-11 - 2017-03-11 2017.
 • Cruickshank, Jørn; Nilsen, Ragnar. Den vanskelige medvirkningen. (data) Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 (5). ISSN 0805-083X.s 32 - 35.s doi: https://www.idunn.no/plan/2017/05/den_vanskelige_medvirkningen.
 • Eythórsson, Einar; Nilsen, Ragnar. Resisting the inevitable collapse? Rcovery and adaptation of marginal fisheries communities in Finnmark. 4th Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Nilsen, Ragnar. Oppdrettsnæringen er i ferd med å komme ut av kontroll. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.
 • Amundsen, Helene; Nilsen, Ragnar; Uzawa, Kanako. Naturressurser og lokal utvikling - eksempler fra Nordkyn. 2015 ISBN 978-82-8244-149-0.
 • Nilsen, Ragnar. Hasvikerfaringer. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Ragnar. Etablerte sin egen fiskeripolitikk. Kyst og fjord 2014.
 • Nilsen, Ragnar; Wara, Tatiana; Bleie, Tone. Hasvik - fra krise til vekst?. 2014 ISBN 978-82-8244-1353.
 • Nilsen, Ragnar. Regional utvikling - på norsk. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (1). ISSN 0805-083X.s 59 - 61.
 • Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn. Etter sjarken og støa. Finnmark Dagblad 2013.s 28 - 29.
 • Nilsen, Ragnar. Naturressurser og institusjoner i nord. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Ragnar; Viken, Arvid; Wara, Tatiana; Aarsæther, Nils. Lofoten: Fortrinn og flersidighet. Feltkursrapport, oktober 2012. 2013 ISBN 978-82-8244-096-7.
 • Nilsen, Ragnar. Kystkrise og lokale muligheter. 2012.s 29 - 34.
 • Nilsen, Ragnar. Ressursforbannelse og nordområdesatsing. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Ragnar. Naturressurser i nord - velsignelse eller forbannelse?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Nilsen, Ragnar. Rural industrialisation as national development. The Case of Norway 1900-1950. Eurorural 12 2012-09-03 - 2012-09-07 2012.
 • Cruickshank, Jørn; Nilsen, Ragnar. Nyorientering i fiskeripolitikken?. Nationen 2012. ISSN 0805-3782.s 35 - 35.
 • Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn. Fisk til folket. Bergens Tidende 2012. ISSN 0804-8983.s 30 - 30.
 • Aarsæther, Nils; Nilsen, Ragnar. Ta vare på Norge!. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s doi: 28.08.2012.
 • Nilsen, Ragnar. Rovnost - Základ Severského Modelu. Slovenské Pohlady 2010 (1). ISSN 1335-7786.s 38 - 41.
 • Nilsen, Ragnar. Hans Nilsen Hauge og Sunnmøre. Sunnmørsposten 2009. ISSN 1503-9056.s doi: 08.04.2009.
 • Nilsen, Ragnar. Den norske versjonen. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.s 21 - 21.s doi: 25.06.2009.
 • Nilsen, Ragnar. Superprofitt og effektivitet i fiskerinæringa. Fiskeribladet 2006. ISSN 0805-5289.s 14 - 14.s doi: 16.09.2006.
 • Nilsen, Ragnar; Eythorsson, Einar. Sjøsamer og fiskerett. Finnmark Dagblad 2006.s 8 - 8.s doi: 19.01.2006.
 • Nilsen, Ragnar. Romantikeren Brox. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.s doi: 23.11.2006.
 • Nilsen, Ragnar. Rural Renewal in Nortern Norway. Internasjonal workshop: Mobilities, Knowledges, Politics 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.
 • Nilsen, Ragnar. Differentiation without Specialization. XXI Congress European Rural Sociology 2005-07-22 - 2005-07-26 2005.
 • Nilsen, Ragnar. Kystfiske og markedsorganisering. Samfunnsmarint Forum 2004-02-26 - 2004-02-26 2004.
 • Nilsen, Ragnar; Mosli, Jens Halvdan. Inn fra vidda. Hushold og økonomisk tilpasning i reindrifta i Guovdageaidnu 1960-1993. 2004 ISBN 82-7697-054-0.
 • Nilsen, Ragnar. Rural renewal - combinations and associations. Globalization from Below? Localized Transformations in a Northern Perspective 2004-04-24 - 2005-04-29 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  SVHUM D 0118

  Click for bigger map