Personkort bilde

Terje Øien Thomsen

Førstelektor Suodjalandivššu instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Thomsen, Terje Øien; Johannessen, Mona Stenhaug. Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Specialpædagogik 2020; Volum 40 (1). ISSN 0107-0649.s 11 - 18.

 • Thomsen, Terje Øien. Kan to pluss to bli mer enn fire? - om inkludering i folkeskolen. Specialpædagogik 2015; Volum 35 (1). ISSN 0107-0649.s 37 - 44.

 • Johnsen, Bjørn Eirik; Lysvik, Leif S.; Thomsen, Terje. Struggle for self-determination among service users in Norway. Learning Disability Practice journal 2014; Volum 17 (10). ISSN 1465-8712.s 31 - 34.s doi: 10.7748/ldp.17.10.31.e1599.

 • Thomsen, Terje; Øien, Hill. Mediation som meklingsform mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved konflikter knyttet til oppfølging av sykefravær i relasjon til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2009; Volum 6 (1). ISSN 1503-6707.s 34 - 43.

 • Thomsen, Terje. Når hver skoledag blir en utfordring : om Jan, 13 år, med Tourettes syndrom. Specialpædagogik 2008; Volum 28 (5). ISSN 0107-0649.s 13 - 21.

 • Thomsen, Terje. Å være ulik og likevel likeverdig ...? : Peter, 11 år, i Kafkas jerngrep. Specialpædagogik 2007; Volum 27 (6). ISSN 0107-0649.s 10 - 17.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif. Self-determination in a public organized life - lesion learned. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2017-07-20 - 2017-07-21 2017.

 • Thomsen, Terje Øien. Inclusion and outdoor education. UCC - International week 2016 2016-02-29 - 2016-03-02 2016.

 • Thomsen, Terje Øien. Fra "plakaten på veggen" til paragraf 13 og tilbake igjen?". Heimevernsbladet 2015; Volum 68 (1). ISSN 0017-985X.s 25 - 27.

 • Thomsen, Terje Øien. Inclusion in public elementary schools. UCC - International week 2015-04-04 - 2015-04-06 2015.

 • Thomsen, Terje Øien. HV-området som prestasjonsgruppe. Heimevernsbladet 2014; Volum 67 (1). ISSN 0017-985X.s 35 - 37.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.; Johnsen, Bjørn Eirik. I don't need to be angry any more. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2013-08-08 - 2013.

 • Thomsen, Terje Øien. Kan opplæring bidra til bedre sosiale ferdigheter hos barn med autisme?. SIKON (Landsforeningen for autisme) konferanse 2012-04-17 - 2012-04-17 2012.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.. From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics. NDCPD: US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2011-10-03 - 2011-10-06 2011.

 • Thomsen, Terje Øien. Det nye landforsvaret - hvordan skal det nye landforsvaret virke sammen med luft- og sjøstridskreftene?. Forsvarets forum 2010 (06). ISSN 0809-845X.s 89 - 89.

 • Thomsen, Terje Øien. Tilrettelegging av skolehverdagen for barn med Aspberger syndrom. SIKON (Landsforeningen for autisme) konferanse 2009-04-27 - 2009-04-28 2009.

 • Thomsen, Terje. Om Emma og Markus i verdenslandsbyen. Skolepsykologi 2007; Volum 42 (2). ISSN 0333-0389.s 11 - 16.

 • Thomsen, Terje Øien. Fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling. NITUS-konferanse 2005-05-01 - 2005-05-03 2005.

 • Philgren, Joppe; Lindskog, Carina; Thomsen, Terje Øien. Lär där du är - vem betalar?. 2005.

 • Thomsen, Terje Øien; Bjørgum, lars. Problembasert læring på ti minutter. 2004 ISBN 8245301949.

 • Thomsen, Terje Øien. Ansvar for egen læring på ti minutter. 2002 ISBN 8245301760.

 • Thomsen, Terje Øien. Når Mohammed ikke kommer til berget, så får berget komme til Mohammed. 2002 ISBN 82-91308-28-4.s 62 - 67.

 • Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien. Vilkår for et regionalt utdanningsløft. 2001 ISBN 82-92352-00-7.

 • Thomsen, Terje Øien; Johnsen, Bjørn-Eirik; Sommerbakk, Viktor. Nære studier for fjerne studenter?. 2000 ISBN 8245301515.

 • Thomsen, Terje Øien. Mot fremtidens utdannelser - om skjønnheten og udyret i høgre utdanning. 1999 ISBN 8245301175.

 • Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien. Vurderingsrapport for de to første års virksomhet ved studiesenteret på Finnsnes. 1999.

 • Thomsen, Terje Øien. Gruppeintervjuet - avgrensing, anvendelse og anvisning. 1998 ISBN 8245300896.

 • Thomsen, Terje Øien. Tromsnett - fra begynnelse til slutt. 1997.

 • Thomsen, Terje Øien. Mer kunnskap til flere? - omstilling og kompetanseutvikling i Forsvaret. 1996.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif. Self-determination in a public organized life - lesion learned. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2017-07-20 - 2017-07-21 2017.

 • Thomsen, Terje Øien. Inclusion and outdoor education. UCC - International week 2016 2016-02-29 - 2016-03-02 2016.

 • Thomsen, Terje Øien. Fra "plakaten på veggen" til paragraf 13 og tilbake igjen?". Heimevernsbladet 2015; Volum 68 (1). ISSN 0017-985X.s 25 - 27.

 • Thomsen, Terje Øien. Inclusion in public elementary schools. UCC - International week 2015-04-04 - 2015-04-06 2015.

 • Thomsen, Terje Øien. HV-området som prestasjonsgruppe. Heimevernsbladet 2014; Volum 67 (1). ISSN 0017-985X.s 35 - 37.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.; Johnsen, Bjørn Eirik. I don't need to be angry any more. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2013-08-08 - 2013.

 • Thomsen, Terje Øien. Kan opplæring bidra til bedre sosiale ferdigheter hos barn med autisme?. SIKON (Landsforeningen for autisme) konferanse 2012-04-17 - 2012-04-17 2012.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.. From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics. NDCPD: US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2011-10-03 - 2011-10-06 2011.

 • Thomsen, Terje Øien. Det nye landforsvaret - hvordan skal det nye landforsvaret virke sammen med luft- og sjøstridskreftene?. Forsvarets forum 2010 (06). ISSN 0809-845X.s 89 - 89.

 • Thomsen, Terje Øien. Tilrettelegging av skolehverdagen for barn med Aspberger syndrom. SIKON (Landsforeningen for autisme) konferanse 2009-04-27 - 2009-04-28 2009.

 • Thomsen, Terje. Om Emma og Markus i verdenslandsbyen. Skolepsykologi 2007; Volum 42 (2). ISSN 0333-0389.s 11 - 16.

 • Thomsen, Terje Øien. Fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling. NITUS-konferanse 2005-05-01 - 2005-05-03 2005.

 • Philgren, Joppe; Lindskog, Carina; Thomsen, Terje Øien. Lär där du är - vem betalar?. 2005.

 • Thomsen, Terje Øien; Bjørgum, lars. Problembasert læring på ti minutter. 2004 ISBN 8245301949.

 • Thomsen, Terje Øien. Ansvar for egen læring på ti minutter. 2002 ISBN 8245301760.

 • Thomsen, Terje Øien. Når Mohammed ikke kommer til berget, så får berget komme til Mohammed. 2002 ISBN 82-91308-28-4.s 62 - 67.

 • Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien. Vilkår for et regionalt utdanningsløft. 2001 ISBN 82-92352-00-7.

 • Thomsen, Terje Øien; Johnsen, Bjørn-Eirik; Sommerbakk, Viktor. Nære studier for fjerne studenter?. 2000 ISBN 8245301515.

 • Thomsen, Terje Øien. Mot fremtidens utdannelser - om skjønnheten og udyret i høgre utdanning. 1999 ISBN 8245301175.

 • Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien. Vurderingsrapport for de to første års virksomhet ved studiesenteret på Finnsnes. 1999.

 • Thomsen, Terje Øien. Gruppeintervjuet - avgrensing, anvendelse og anvisning. 1998 ISBN 8245300896.

 • Thomsen, Terje Øien. Tromsnett - fra begynnelse til slutt. 1997.

 • Thomsen, Terje Øien. Mer kunnskap til flere? - omstilling og kompetanseutvikling i Forsvaret. 1996.

 • [Loading...]

  Member of research group