Personkort bilde
Photo: Per Wollen

Fause, Anett Beatrix Osnes

Juridihka fakultehta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Nødrett som rettsgrunnlag for akuttvedtak om samvær i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019; Volum 17 (3). ISSN 1503-2965.s 247 - 262.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-04.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Skattemyndighetenes kontrollvirksomhet – en virksomhet unntatt rettslig styring og kontroll?. Lov og Rett 2017. ISSN 0024-6980.s 281 - 298.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-05-03.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Kravet til legalitet, nødvendighet og proporsjonalitet når det utøves polisiær eller påtalemessig myndighet som griper inn i vernet etter EMK art. 8 nr. 1. Tidsskrift for strafferett 2014; Volum 14 (1). ISSN 1502-685X.s 45 - 59.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Arild Aaserød: Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019. ISSN 0040-7143.s 189 - 195.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-02-04.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Anke i Ludviksensaken. (data) 2019.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Jusprofessor ønsker å kriminalisere løgner på Tinder som leder til sex. (data) 2018.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Menneskerettigheter i barnevernsaker. Internseminar 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Rettslige rammer for rettsgenetiske undersøkelser - innhenting, registrering og bruk. Toking og mistolking av DNA-resultater i strafferetten 2017-01-23 - 2017.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Muligheter og begrensninger i dagens lovgivning. Voldtekt - hvordan trygge kvinners rettssikkerhet? 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jensen-rettssak kan bli langvarig. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Skjult kamera-stunt med Thomas og Harald gikk galt. Får slakt av jussekspert. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Derfor kunne Andrea-saken gått til Høyesterett. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Feil i voldtektsdom. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Har vi også pedagogiske utfordringer i voldtektssaker?. Dagbladet 2016. ISSN 0805-3766.s 36 - 37.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Ståle Eskeland: Strafferett, 4. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016. ISSN 0040-7143.s 557 - 561.s doi: 10.18261/issn.1504-3096.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bokanmeldelse: Merete Havre: Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest. Tidsskrift for strafferett 2016 (1). ISSN 1502-685X.s 104 - 108.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legality - a fundamental condition for the establishment of an effective oversight body. Intelligence and democratic oversight from the end of the Cold War until today - key trends and developments 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater og forbudet mot privat rettshåndhevelse. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting. Politihøgskolens forskningskonferanse 2015-08-13 - 2015-08-14 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Drapssak for retten uten at den døde er funnet. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Nei, du kan ikke si hva som helst på Facebook. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Det kan ta tid å få iverksatt en eventuell utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jusekspert: – Pirattaxi-grupper på Facebook kan være ulovlig. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legal perspectives on the use of information from secret monitoring. Research Seminar on Democratic Control of 2015-10-12 - 2015-10-12 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omstridt objektivitetsplikt. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Politiet: Må regne med flere kontroller på gaten. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omdømmeekspert: – Folk forventer at han tar sin straff. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Hva er korrupsjon?. Juristforum 2014-06-17 - 2014-06-17 2014.

 • Osnes, Anett Beatrix. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Legalitets- nødvendighets- og proporsjonalitetskravet i EMK art 8 nr. 2". Disputas 2013-03-08 - 2013-03-08 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. NRK erfarer: Reiser tiltale i Vålnes-saken. 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Kongo har sendt obduksjonsrapport på 200 sider. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. -Må endre loven (eller praksis). 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Om bruk av opplysninger fra hemmelig metodebruk. Samling Juristforbundets mentorordning 2013-06-12 - 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting av kommunikasjon som bevis i straffesak - abusos non tollit usum?. 2013 ISBN 978-82-93021-09-4.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater integritetskrenkende bevis og bevisførsel i større grad enn loven gir rom for. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Skranker i EMK art. 8 for bruk av polisiær eller påtalemessig tvang. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater bruk av avlyttingsmateriale som er i strid med loven. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting som bevis i straffesak. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Innlegg på debattmøte om dødsstraff. Cities for life 2012-11-30 - 2012-11-30 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Kommentar om forholdet mellom livstidsstraff og dagens regler om forvaring. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bevistema i sak om uaktsomt drap. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Handteringen av mulig saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Straffansvar for korrupsjon. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Datalagringsdirektivet i norsk rett. 2010.

 • Osnes, Anett Beatrix. Noen alternative refleksjoner over forbrytelse og straff. Bladet Vesterålen 2010. ISSN 1891-6147.

 • Osnes, Anett Beatrix. Vergens stilling i straffeprosessen. Landsmøte i FOFF 2008-09-04 - 2008.

 • Osnes, Anett Beatrix. Gjenåpning av drapssak. 2008.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Arild Aaserød: Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019. ISSN 0040-7143.s 189 - 195.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-02-04.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Anke i Ludviksensaken. (data) 2019.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Jusprofessor ønsker å kriminalisere løgner på Tinder som leder til sex. (data) 2018.

 • Fause, Anett Beatrix Osnes. Menneskerettigheter i barnevernsaker. Internseminar 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Rettslige rammer for rettsgenetiske undersøkelser - innhenting, registrering og bruk. Toking og mistolking av DNA-resultater i strafferetten 2017-01-23 - 2017.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Muligheter og begrensninger i dagens lovgivning. Voldtekt - hvordan trygge kvinners rettssikkerhet? 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jensen-rettssak kan bli langvarig. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Skjult kamera-stunt med Thomas og Harald gikk galt. Får slakt av jussekspert. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Derfor kunne Andrea-saken gått til Høyesterett. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Feil i voldtektsdom. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Har vi også pedagogiske utfordringer i voldtektssaker?. Dagbladet 2016. ISSN 0805-3766.s 36 - 37.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Ståle Eskeland: Strafferett, 4. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016. ISSN 0040-7143.s 557 - 561.s doi: 10.18261/issn.1504-3096.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bokanmeldelse: Merete Havre: Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest. Tidsskrift for strafferett 2016 (1). ISSN 1502-685X.s 104 - 108.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legality - a fundamental condition for the establishment of an effective oversight body. Intelligence and democratic oversight from the end of the Cold War until today - key trends and developments 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Odins soldater og forbudet mot privat rettshåndhevelse. 2016.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting. Politihøgskolens forskningskonferanse 2015-08-13 - 2015-08-14 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Drapssak for retten uten at den døde er funnet. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Nei, du kan ikke si hva som helst på Facebook. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Det kan ta tid å få iverksatt en eventuell utlevering av Mulla Krekar. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Jusekspert: – Pirattaxi-grupper på Facebook kan være ulovlig. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Legal perspectives on the use of information from secret monitoring. Research Seminar on Democratic Control of 2015-10-12 - 2015-10-12 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omstridt objektivitetsplikt. 2015.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Politiet: Må regne med flere kontroller på gaten. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Omdømmeekspert: – Folk forventer at han tar sin straff. 2014.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Hva er korrupsjon?. Juristforum 2014-06-17 - 2014-06-17 2014.

 • Osnes, Anett Beatrix. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Legalitets- nødvendighets- og proporsjonalitetskravet i EMK art 8 nr. 2". Disputas 2013-03-08 - 2013-03-08 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. NRK erfarer: Reiser tiltale i Vålnes-saken. 2013.

 • Osnes Fause, Anett Beatrix. Kongo har sendt obduksjonsrapport på 200 sider. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. -Må endre loven (eller praksis). 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Om bruk av opplysninger fra hemmelig metodebruk. Samling Juristforbundets mentorordning 2013-06-12 - 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting av kommunikasjon som bevis i straffesak - abusos non tollit usum?. 2013 ISBN 978-82-93021-09-4.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater integritetskrenkende bevis og bevisførsel i større grad enn loven gir rom for. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Skranker i EMK art. 8 for bruk av polisiær eller påtalemessig tvang. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Domstolen tillater bruk av avlyttingsmateriale som er i strid med loven. 2013.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bruk av materiale fra hemmelig avlytting som bevis i straffesak. Påtalemøtet for Nord-Norge 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Innlegg på debattmøte om dødsstraff. Cities for life 2012-11-30 - 2012-11-30 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Kommentar om forholdet mellom livstidsstraff og dagens regler om forvaring. 2012.

 • Osnes, Anett Beatrix. Bevistema i sak om uaktsomt drap. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Handteringen av mulig saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Straffansvar for korrupsjon. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Erstatningsansvar etter frifinnelse i straffesak. 2011.

 • Osnes, Anett Beatrix. Datalagringsdirektivet i norsk rett. 2010.

 • Osnes, Anett Beatrix. Noen alternative refleksjoner over forbrytelse og straff. Bladet Vesterålen 2010. ISSN 1891-6147.

 • Osnes, Anett Beatrix. Vergens stilling i straffeprosessen. Landsmøte i FOFF 2008-09-04 - 2008.

 • Osnes, Anett Beatrix. Gjenåpning av drapssak. 2008.

 • [Loading...]