Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Enhet for administrative tjenester BFE trinelise.heimkjaer@uit.no +4777646044 Tromsø Handelshøgkolen 02.403

Trine-Lise Heimkjær


Handelshøgkolen 02.403


Click for bigger map