Ansatt-IPL-Valestrand
Ansatt-IPL-Valestrand
Servodatdiehtaga instituhtta halldis.valestrand@uit.no 77644308 Tromsø SVHUM D 0132

Valestrand, Halldis • Valestrand, haldis. Remasculinization and Mobilities in a Reindustrializing Community in Northern Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018. ISSN 0966-369X.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1486809.
 • Valestrand, haldis. Gruvebyen Bjørnevatn: Industrisamfunn,omstilling og lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 322 - 343.
 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Mobile steder - forflytninger og forankringer: Kirkenes og Skarsvåg. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 231 - 247.
 • Valestrand, haldis. Text and object: The bus shelter that became cultural heritage. International Journal of Heritage Studies (IJHS) 2015; Volum 21 (1). ISSN 1352-7258.s 81 - 98.s doi: 10.1080/13527258.2014.914558.
 • Valestrand, haldis; Malmberg, B.; Lindkvist, Knut Bjørn. Valestrand, H, Malmberg, B. & Lindkvist, K. B. 2013: Rural migrasjon i Norge: Import av teori, metodologiske tilnærminger og kjønnede flyttemønstre. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013. ISSN 0029-1951.s doi: 10.1080/00291951.2013.783622.
 • Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri. Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 173 - 191.
 • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.
 • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.
 • Valestrand, haldis. Kartografier og geografier : noen utfordringer for transnasjonal kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011 (1). ISSN 0809-6341.s 18 - 39.
 • Valestrand, haldis. Kultur, rom og sted: Om kulturforståelser i geografi. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 (13) ISBN 82-7634-375-9. ISSN 1904-5352.s 161 - 191.
 • Valestrand, haldis. 'Mitt hus er min borg'. Hus og hjem som grenser og begrensninger. Kvinnforsks skriftserie 2000; Volum 3. ISSN 1501-6722.s 47 - 63.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi. Kvinneforskning 1999 (1). ISSN 0806-6256.s 89 - 107.
 • Valestrand, haldis. Kyst- tilnærminger, forståelser, utfordringer. Kvinnforsks skriftserie 1999; Volum 1. ISSN 1501-6722.s 228 - 239.
 • Vambheim, Vidar; Valestrand, Haldis. Tilfellet Akkarfjord. En diskusjon om et lite lokalsamfunns selvforståelse og mulige strategier for overlevelse. 1996 (A nr 83). ISSN 0801-1931.s 144 - 159.
 • Valestrand, haldis. Heltinner eller hverdagskvinner? Refleksivitet, autoritet og livshistorier i en utviklingskontekst. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1995 (1). ISSN 0802-7285.s 38 - 52.
 • Valestrand, haldis. Housewifization of Peasant Women in Costa Rica. 1991.
 • Valestrand, Haldis. Nord og nedenfra : bidrag fra "Tromsøforskere" til Women's Worlds 99. 2000; Volum 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 153 - 164.
 • Gerrard, Siri; Seim, elna; Dahle, Rannveig; Valestrand, haldis. "Historisk tilbakeblikk på det første filmprosjektet", s. 144-149 i Jubileumstidsskrift til Kjønnsrolleseminarets 10-årsjubileum. 1985 ISBN 82-90298--01-3.
 • Nilsen, Ragnar; Valestrand, haldis. Omstilling på Mo og i Mosjøen. Feltkursrapport 2016. 2017 ISBN 978-82-8244-179-7.
 • Valestrand, haldis; Malmberg, Bo; Lindkvist, Knut Bjørn. Rural migration in Norway: Import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (2). ISSN 0029-1951.s 115 - 116.s doi: 10.1080/00291951.2013.783622.
 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Valestrand, haldis; Lindkvist, Knut Bjørn; Malmberg, Bo. Gro Marit Grimsrud, 2012. ‘Rural migration in Norway: import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns’. ph.d dissertation. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (3). ISSN 0029-1951.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Valestrand, Haldis. Gendered mobilities. Mobile lifestyles in the High North. The Norwegian Network on Geographies of Mobilities 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.
 • Lomsdalen, Christian; Valestrand, haldis. Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras?. (fulltekst) 2012.
 • Valestrand, haldis. Kart, kjønn og kontroll. Kvinneforskermaraton 2011 (data) 2011-09-24 - 2011.
 • Valestrand, haldis. Interdisciplinary challenges in the studies of mobilities. Workshop 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.
 • Valestrand, haldis. A Complex Tale- or a Failure Foretold? A Story about Negotiating Gendered Agendas and Texts in a Development Project for Women. Interdisciplinary Seminar 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.
 • Valestrand, haldis. Inroads and Crossroads: Gendering localised restructurations- drawing on pasts, presence and daily lives. Global transformations of gender and work 2009-05-19 - 2009-05-20 2009.
 • Valestrand, haldis. Et maskulint kulturminne? Grabben i Bjørnevatn. Kvinneforskermaraton 2009-09-19 - 2009.
 • Valestrand, haldis. En tverrfaglig ravn på forskningstokt i den 'nye' økonomien: Kjønnede aktører i ikke-så-kjønnede strukturer. Kjønnsforskning nå! 2009-10-25 - 2009-10-26 2009.
 • Valestrand, haldis. Peasant Women between Oil Palms and Bananas. Coto Sur, Costa Rica. 2007 ISBN 978-82-91636-65-8.
 • Valestrand, Haldis. Industri, kjønn, Barents og Kid interiør. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Valestrand, Haldis. Barents eller Kid interiør: tilnærminger til studier av Kirkenes. Forskningsdagene, Kvinneforskermaraton 2005-10-01 - 2005.
 • Valestrand, haldis. Kjønnede relasjoner- russisk kvinneinnvandring i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2003 (6). ISSN 0805-083X.s 42 - 45.
 • Valestrand, haldis. Spatial metaphors in feminist discourse. Nora: Journal of Nordic Women´s Studies 2000; Volum 8 (2).
 • Valestrand, Haldis; Flemmen, Anne Britt. Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene. Ottar 1999 (226). ISSN 0030-6703.s 9 - 18.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri. Kjønn, kontekst og kunnskapsproduksjon. Spartacus 1999 ISBN 82-430-0142-5.s 57 - 82.
 • Valestrand, haldis. 'På vegne av..'Forhandlinger om kvinneperspektiv i et bistandsprosjekt. Kvinneforskermaraton III 1993.s 174 - 189.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 0132

  Click for bigger map