Morskogen, Tor Arne • Bjørnå, Hilde; Morskogen, Tor Arne; Uvsbakk, Nora. Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018; Volum 2018 (2). ISSN 0040-716X.s 180 - 200.s doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03.
 • Morskogen, Tor Arne. Forsvaret som hjørnesten - Konsekvenser av forsvarspolitiske reformer for Nord-Norge. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 121 - 132.
 • Morskogen, Tor Arne. En avsporet forsvarsdebatt. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Morskogen, Tor Arne. Hybrid krigføring: Weberian warfare?. Hybridkrig-seminar 2018-11-10 - 2018-11-10 2018.
 • Morskogen, Tor Arne. Her har de benket seg for å følge det amerikanske valget: - Kan bremse Trump. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Morskogen, Tor Arne. Mellomvalget i USA. Midterm-valgvake 2018-11-06 - 2018-11-07 2018.
 • Morskogen, Tor Arne. Lærdommer fra Libya. (fulltekst) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.
 • Morskogen, Tor Arne. Bristende forutsetninger i forsvarsdebatten. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift 2018 (4).s 26 - 30.
 • Morskogen, Tor Arne. Forutsetninger for forsvarsdebatten. Minervanett 2018.
 • Morskogen, Tor Arne. Postlistens forbannelse. Internseminar for Skatt Nord 2018-06-13 - 2018-06-13 2018.
 • Morskogen, Tor Arne. Administrative avveininger og politisk press. (data) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 41 - 41.
 • Morskogen, Tor Arne. Parlamentarisme og formannskap - foredrag for iTromsøs redaksjon. iTromsø skolering 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.
 • Morskogen, Tor Arne. Langtidsplan og forståelsesrammer. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 41 - 41.
 • Morskogen, Tor Arne. Hva er nytt med hybridkrigføring. Norges Forsvar 2017 (04). ISSN 0029-1692.s 40 - 42.
 • Morskogen, Tor Arne. Hybrid krigføring: Keiserens nye klær?. Forsvarsforeningens landsmøte 2017-06-09 - 2017-06-11 2017.
 • Morskogen, Tor Arne. Trump-tweet kan ha gitt rabatt på milliardfly. 2017.
 • Morskogen, Tor Arne. Øvelser i Finnmark, brudd med nøytralitetspolitikken?. 2017.
 • Morskogen, Tor Arne. Norsk forvaltning - maktdeling, folkesuverenitet og Stortingets rolle.. Introduksjonsprogrammet for flyktninger - akademisk dugnad 2016-06-09 - 2016-06-09 2016.
 • Morskogen, Tor Arne. Valget i USA og norsk regionreform - ett skråblikk. Fagdag for fylkesrådets stab 2016-11-25 - 2016-11-25 2016.
 • Morskogen, Tor Arne. Norsk forvaltning - et bredt blikk. Innføringskurs for innvandrere, Introstart 2016-06-09 - 2016-06-09 2016.
 • Morskogen, Tor Arne. de kan velte regjeringens forsvarsplan. 2016.
 • Morskogen, Tor Arne. Forsker: – De kan velte regjeringens forsvarsplan. 2016.
 • Morskogen, Tor Arne. Direkte demokrati - folkets røst i den Sveitiske minaretdebatten. 2009.
 • Morskogen, Tor Arne. Realpolitikkens tilbakekomst. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Morskogen, Tor Arne. Klimaforhandlinger og diktatorer. 2009.
 • Morskogen, Tor Arne. Utenriksmelding uten EU og immigrasjon. 2009.
 • Morskogen, Tor Arne. Utsettelse uaktuelt – nær kampfly konklusjon - JAS Gripen har festet grepet, mener analytikere. 2008.
 • Morskogen, Tor Arne. På to bein. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Morskogen, Tor Arne. «Stealth» – ikke bare en fordel. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Morskogen, Tor Arne; Hoel, Alf Håkon. Polar Research in Tromsø. Arctic Frontiers 2007-01-21 - 2007-01-26 2007.
 • Morskogen, Tor Arne. Human Security in the Arctic. Conference on the High North 2007-11-19 - 2007-11-21 2007.
 • Morskogen, Tor Arne. Kampfly til besvær?. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  SVHUM D 2027

  Click for bigger map