Toril-Swan.jpg
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Toril-Swan.jpg
Giela ja kultuvrra instituhtta toril.swan@uit.no Tromsø

Swan, Toril • Bull, Tove; Henriksen, Carol; Swan, Toril. Obstacles and oppertunities for women linguistists in Scandinavia. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198754954.s 245 - 278.
 • Swan, Toril. Hopefully: The evolution of a sentence adverbial. Peter Lang Publishing Group 2014 (4) ISBN 9783034317795. ISSN 1661-4704.s 99 - 116.
 • Swan, Toril. Eva og Adam og språket. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2013; Volum 2. ISSN 0806-5063.s 86 - 90.
 • Breivik, Leiv Egil; Swan, Toril. Spatial metaphors in present-day Norwegian newspaper language. John Benjamins Publishing Company 2012 (49) ISBN 978-90-272-0354-0. ISSN 1388-0373.s 307 - 329.s doi: 10.1075/scl.49.14swa.
 • Swan, Toril; Breivik, Leiv Egil. English sentence adverbials in a discourse and cognitive perspective. English Studies: A Journal of English Language 2011; Volum 92 (6). ISSN 0013-838X.s 679 - 692.s doi: 10.1080/0013838X.2011.604917.
 • Swan, Toril. SPATIAL METAPHORS IN THE HISTORY OF ENGLISH AND NORWEGIAN. Neuphilologische Mitteilungen 2010; Volum 111 (1). ISSN 0028-3754.s 55 - 67.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Engelsk i Norge og engelsk i norsk. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-510-3.s 211 - 241.
 • Swan, Toril. Metaphors of body and mind in the history of English. English Studies: A Journal of English Language 2009; Volum 90 (4). ISSN 0013-838X.s 460 - 475.s doi: 10.1080/00138380902796292.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. The grammaticalization and subjectification of adverbial -ing clauses (converb clauses) in English. English Language and Linguistics 2009; Volum 13 (03). ISSN 1360-6743.s 337 - 363.s doi: 10.1017/S1360674309990141.
 • Swan, Toril. Babes, bimboer and hønker. 2007 ISBN 978-91-506-1944-7.s 264 - 275.
 • Swan, Toril. Adverbialization (or: what does it actually/basically/probably mean to be an English adverb?). Novus Forlag 2006 (15) ISBN 978-82-7099-431-1. ISSN 0333-4791.s 255 - 268.
 • Swan, Toril; Breivik, Leiv Egil. OPP/NED-metaforer i norsk avisspråk. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 329 - 345.
 • Swan, Toril. Kvinner i akademia. 2004.
 • Swan, Toril. Present participles in the history of English and Norwegian. Neuphilologische Mitteilungen 2003; Volum 104. ISSN 0028-3754.s 179 - 195.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. De/construction of gender roles through language variation and change: the case of Norwegian. John Benjamins Publishing Company 2002.s 221 - 251.
 • Swan, Toril. -ende/-ing in the history of English. John Benjamins Publishing Company 2002.s 297 - 313.
 • Swan, Toril. Kvinner, ledelse og språk i akademia. 2002.s 93 - 102.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. In a different voice? Kvinners konstruksjon av akademiske lederstillinger. 2001.s 66 - 73.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Women and men in the Norwegian language. 2000; Volum 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 153 - 164.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Asymmetri i norske idiom og uttrykk. 2000.s 42 - 53.
 • Swan, Toril. A feast of senses:Rhetorical devices in the prose of Salman Rushdie with special reference to metaphors and adverbs. Nordlit 1999; Volum 6. ISSN 0809-1668.s 119 - 132.
 • Breivik, Leiv Egil; Swan, Toril. The desemanticisation of there. Mouton de Gruyter 1999.s 19 - 34.
 • Swan, Toril. Adverbialization in Old English. Mouton de Gruyter 1998.s 243 - 256.
 • Swan, Toril. From manner to subject modification. Nordic Journal of Linguistics 1997; Volum 20. ISSN 0332-5865.s 179 - 195.
 • Swan, Toril; Breivik, Leiv Egil. Subject-oriented adverbs in a diachronic and contrastive perspective. Mouton de Gruyter 1997.s 395 - 421.
 • Swan, Toril. Old English subject modification and adverbialization. Rodopi 1997.s 149 - 159.
 • Swan, Toril. A note on subject modifiers in Ælfric´s Lives of saints. 1996 ISBN 829042337-3.s 477 - 485.
 • Swan, Toril. Gender and language change: The case of Norwegian. Nordlyd 1995; Volum 23. ISSN 0332-7531.s 295 - 315.
 • Swan, Toril. A note on Old English and Old Norse initial adverbials and word order. Mouton de Gruyter 1994.s 233 - 271.
 • Swan, Toril. The development of sentence adverbs in English. Studia Linguistica 1989; Volum 42. ISSN 0039-3193.s 1 - 17.
 • Swan, Toril. Adverbial usage in Ælfric´s Lives of saints. Nordlyd 1984 (9). ISSN 0332-7531.s 7 - 70.
 • Swan, Toril. A note on the scope(s) of sadly. Studia Linguistica 1982; Volum 36. ISSN 0039-3193.s 131 - 140.
 • Bull, Tove; Mørck, Endre; Swan, Toril. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. 2002.s 25 - 28.
 • Eriksen, Roy; Swan, Toril. Papers from the Rhetoric across the humanities Rome seminar. 1999.
 • Swan, Toril; Westvik, Olaf Jansen. Modality in Germanic languages. Mouton de Gruyter 1996.
 • Swan, Toril; Mørck, Endre; Westvik, Olaf Jansen. Language change and language structure. Mouton de Gruyter 1994.s 233 - 271.
 • Swan, Toril. Sentence adverbials in English: A synchronic and diachronic investigation. Novus Forlag 1988.
 • Swan, Toril; Peters, Francis J.. American English. Novus Forlag 1983.
 • Swan, Toril. Body metaphors in the history of English. Gjesteforelesning 2013-03-21 - 2013-03-21 2013.
 • Swan, Toril. Discourse and cognitive functions of Norwegian and English sentence adverbials. Adverbials from a contrastive perspective 2011-03-31 - 2011.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Akademisk korrupsjon. Forskerforum 2009 (3). ISSN 0800-1715.s 30 - 31.
 • Swan, Toril; Breivik, Leiv Egil. A diachronic study of sentence adverbials and word order. 15th International Conference of English Historical Linguistics 2008-08-24 - 2008-08-30 2008.
 • Swan, Toril. A note on gendered and/or sexist loan words in Norwegian. Language and gender symposium 2008-03-31 - 2008-04-01 2008.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. The grammaticalization of adverbial -ing clauses (converbs) in English. 15th Conference on English Historical Linguistics (15 ICEHL) 2008-08-24 - 2008-08-30 2008.
 • Swan, Toril; Gaasland, rolf. Lærerutdanningen på Tromsøya. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Swan, Toril. Metaphors of body and mind in the history of English. NAES7 2007-05-23 - 2007-05-26 2007.
 • Swan, Toril; Gaasland, rolf. Lærerutdanningen ved det fremtidige Universitetet i Tromsø. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Swan, Toril. Truer engelsk språkmangfoldet i Norge?. europeisk språkdag 2006-09-26 - 2006.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. Pragmatics and the development of adverbial -ing clauses (converbs) in English. ICAME 2006-05-24 - 2006-05-28 2006.
 • Swan, Toril; Breivik, Leiv Egil. Metaforer i norsk avisspråk. Kognitivt sommerseminar 2006-06-15 - 2006-06-16 2006.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. Subjectification and the development of -ing converbs in English. Kognitivt sommerseminar 2006-06-15 - 2006-06-16 2006.
 • Swan, Toril. Body metaphors: The heart in the history of English. International Conference English Historical L inguistics 14 2006-08-20 - 2006-08-25 2006.
 • Swan, Toril. Babes, bimboer and hønker: English slang loans in Norwegian. 6th Nordic Language and Gender Conference 2006-10-06 - 2006-10-07 2006.
 • Swan, Toril. Engelsk i Norge. Akademimøte 2006-12-06 - 2006-12-06 2006.
 • Swan, Toril. Hva er hensikten?. Forskerforum 2005 (10). ISSN 0800-1715.
 • Swan, Toril. Kvalitet – et kulturelt fenomen?. NOKUS-konferansen 2005-05-03 - 2005-05-04 2005.
 • Swan, Toril. Ledelse og akademia, ledelse og kvinner. Mentorprogrammet 2005-03-14 - 2005-03-14 2005.
 • Swan, Toril. Åse Hiorth Lervik: Mot strømmen og mot vinden – men alltid fremover. Kvinnforskseminar 2005-11-15 - 2005.
 • Swan, Toril. Et varmt hjerte men et kaldt hode: Metaforer i engelsk og norsk. MONS XI 2005-11-23 - 2005-11-26 2005.
 • Swan, Toril. Gender and language. How women and men talk and are talked about in English. Fagdag UiTø 2005-04-14 - 2005.
 • Swan, Toril. Science and feminism. Sandra Harding seminar 2004-09-15 - 2004-09-15 2004.
 • Swan, Toril. A cognitive analysis of metaphors. Forskerseminar 2004-05-14 - 2004-05-14 2004.
 • Swan, Toril. Adverbialization. Gjesteforelesning 2003-01-13 - 2003-01-13 2003.
 • Swan, Toril. Opp og ned – rom-metaforer i norsk. MONS 2003-11-20 - 2003-11-22 2003.
 • Swan, Toril. Quality enhancement in language studies in higher education: Norway. 2002.
 • Swan, Toril. Fra laurbærlund til markedsplass: Studentenes rolle i akademia. Nasjonal universitetspedagogisk konferanse 2001-10-09 - 2001-10-09 2001.
 • Swan, Toril. Tiden i språket og språket i tiden. Lørdagsuniversitetet 2001-03-10 - 2001-03-10 2001.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. In a different voice? Kvinners konstruksjon av akademiske lederstillinger. 4. nordiske språk og kjønn konferanse 2000-10-05 - 2000-10-08 2000.
 • Swan, Toril. Linguistic categories. Gjesteforelesning 2000-01-31 - 2000-01-31 2000.
 • Swan, Toril; Bull, Tove. Women and men in Norwegian. Women´s world 1999-06-24 - 1999-06-24 1999.
 • Swan, Toril. Gender in Norwegian. Forskerseminar 1999-10-08 - 1999-10-08 1999.
 • Swan, Toril. Metaforer - språklig pynt eller kognitive byggestener?. MONS 8 1999-11-18 - 1999-11-20 1999.
 • Swan, Toril. Linguistic categories. Forskerseminar 1999-11-12 - 1999-11-12 1999.
 • Swan, Toril. Metaforer i hverdag og vitenskap. Forskerutdanningseminar 1999-05-06 - 1999-05-06 1999.
 • Swan, Toril. A feast of senses: The rhetoric of colour and movement in the prose of Salman Rushdie. Seminar 1998-10-05 - 1998-10-10 1998.
 • Swan, Toril. Subject modifiers in English: A historical perspective. Gjesteforelesning 1997-05-12 - 1997-05-12 1997.
 • Swan, Toril. Adverbialization in Old English. International Conference English Historical Linguistics 1996-08-23 - 1996-08-31 1996.
 • Swan, Toril. Gender and language change: The case of Norwegian. Gjesteforelesning 1995-05-08 - 1995-05-09 1995.
 • Se alle arbeider i CRIStin →