Kåre Skallerud • Skallerud, Kåre; Armbrecht, John; Tuu, Ho Huy. Intentions to Consume Sustainably Produced Fish: The Moderator Effects of Involvement and Environmental Awareness. Sustainability 2021; Volum 13 (2). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13020946.
 • Olsen, Svein Ottar; Skallerud, Kåre; Heide, Morten. Consumers’ evaluation and intention to buy traditional seafood: The role of vintage, uniqueness, nostalgia and involvement in luxury. Appetite 2021; Volum 157. ISSN 0195-6663.s doi: 10.1016/j.appet.2020.104994.
 • Skallerud, Kåre; Armbrecht, John. A segmentation of residents' attitudes towards mariculture development in Sweden. Aquaculture 2020; Volum 521. ISSN 0044-8486.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735040.
 • Armbrecht, John; Skallerud, Kåre. Attitudes and intentional reactions towards mariculture development - local residents' perspective. Ocean and Coastal Management 2019; Volum 174. ISSN 0964-5691.s 56 - 62.s doi: 10.1016/j.ocecoaman.2019.03.017.
 • Ardebili, Aida Tabarroky; Skallerud, Kåre; Rickertsen, Kyrre; Zamandaraeh, Zara. Hva forklarer sjømatforbruk i Iran?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2019; Volum 29 (1). ISSN 0803-6799.s 18 - 32.
 • Skallerud, Kåre; Wien, Anders Hauge. Preference for local food as a matter of helping behaviour: Insights from Norway. Journal of Rural Studies 2019; Volum 67. ISSN 0743-0167.s 79 - 88.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.02.020.
 • Birch, Dawn; Skallerud, Kåre; Paul, Nicholas. Who are the future seaweed consumers in a Western society? Insights from Australia. British Food Journal 2018. ISSN 0007-070X.s doi: 10.1108/BFJ-03-2018-0189.
 • Birch, Dawn; Skallerud, Kåre; Paul, Nicholas. Who Eats Seaweed? An Australian Perspective. Journal of International Food & Agribusiness Marketing 2018. ISSN 0897-4438.s 1 - 23.s doi: 10.1080/08974438.2018.1520182.
 • Tafesse, Wondwesen; Skallerud, Kåre. A systematic review of the trade show marketing literature: 1980–2014. Industrial Marketing Management 2016; Volum 63. ISSN 0019-8501.s 18 - 30.s doi: 10.1016/j.indmarman.2016.11.001.
 • Ahamed, Jalal AFM; Skallerud, kÅre. The link between export relationship quality, Performance and expectation of continuing the relationship: A South Asia exporters’ perspective. International Journal of Emerging Markets 2015; Volum 10 (1). ISSN 1746-8809.s 16 - 31.s doi: 10.1108/IJOEM-04-2012-0036.
 • Tafesse, Wondwesen; Skallerud, kÅre. Towards an exchange view of trade fairs. The journal of business & industrial marketing 2015; Volum 30 (7). ISSN 0885-8624.s 795 - 804.s doi: 10.1108/JBIM-05-2014-0090.
 • Skallerud, Kåre; Bakke, Marlen. Sosiale medier i markedsføringen av nordnorske vinteraktiviteter. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5.s 253 - 268.
 • Ahamed, A.F.M. Jalal; Stump, Rodney L; Skallerud, kÅre. The Mediating Effect of Relationship Quality on the Transaction Cost–Export Performance Link: Bangladeshi Exporters' Perspectives. Journal of Relationship Marketing 2015; Volum 14 (2). ISSN 1533-2667.s 152 - 169.s doi: 10.1080/15332667.2015.1042345.
 • Jensen, Øystein; Skallerud, Kåre. Konklusjoner : overordnede perspektiver. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5.s 399 - 405.
 • Skallerud, kÅre; Ahamed, AFM Jalal. Effect of distance and communication climate on export performance: the mediating role of relationship quality. Journal of Global Marketing 2013; Volum 26 (5). ISSN 0891-1762.s 284 - 300.s doi: 10.1080/08911762.2013.830170.
 • Skallerud, kÅre; Myrland, Øystein; Olsen, Svein Ottar. Buying Norwegian Salmon: A Cross-cultural Study of Store Choice Behavior. Journal of Food Products Marketing 2012; Volum 18. ISSN 1045-4446.s 257 - 267.s doi: 10.1080/10454446.2012.684328.
 • Berne, Carmen; Skallerud, kÅre. Measuring and modelling pre-show, at-show and post-show exhibitors' performance. China-USA Business Review 2011; Volum 10 (6). ISSN 1537-1514.
 • Olsen, Svein Ottar; Skallerud, kÅre. Retail attributes' differential effects on utilitarian versus hedonic shopping value. Journal of Consumer Marketing 2011; Volum 28 (7). ISSN 0736-3761.s 532 - 539.s doi: 10.1108/07363761111181527.
 • Skallerud, kÅre; Olsen, Svein Ottar. Export marketing arrangements in four New Zealand agriculture industries: an institutional perspective. Journal of International Food & Agribusiness Marketing 2011; Volum 23. ISSN 0897-4438.s 310 - 329.s doi: 10.1080/08974438.2011.621841.
 • Skallerud, kÅre. School reputation and its relation to parents' satisfaction and loyalty. International Journal of Educational Management 2011; Volum 25 (7). ISSN 0951-354X.s 671 - 686.s doi: 10.1108/09513541111172081.
 • Skallerud, kÅre. Structure, strategy and performance of exhibitors at individual booths versus joint booths. The journal of business & industrial marketing 2010; Volum 25 (4). ISSN 0885-8624.s 259 - 267.s doi: 10.1108/08858621011038216.
 • Tafesse, Wondwesen; Korneliussen, Tor; Skallerud, Kåre. Importance Performance Analysis as a Trade Show Performance Evaluation and Benchmarking Tool. Journal of Convention & Event Tourism 2010; Volum 11 (4). ISSN 1547-0148.s 314 - 328.s doi: 10.1080/15470148.2010.533106.
 • Prebensen, Nina Katrine; Skallerud, kÅre; Chen, Joseph S.. TOURIST MOTIVATION WITH SUN AND SAND DESTINATIONS: SATISFACTION AND THE WOM-EFFECT. Journal of Travel & Tourism Marketing 2010; Volum 27 (8). ISSN 1054-8408.s 858 - 873.s doi: 10.1080/10548408.2010.527253.
 • Skallerud, kÅre; Grønhaug, Kjell. Chinese Food Retailers’ Positioning Strategies and the Influence on their Buying Behaviour. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 2010; Volum 22 (2). ISSN 1355-5855.s 196 - 209.s doi: 10.1108/13555851011026944.
 • Skallerud, Kåre; Grønhaug, Kjell. Chinese food retailers` positiong strategies and the influence on their buying behaviour. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 2010; Volum 22 (2). ISSN 1355-5855.s 196 - 209.
 • Skallerud, Kåre. Managing overseas trade commissioners - agent- and TCA-based perspectives. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2010; Volum 19/20 (2009/2010). ISSN 0803-6799.s 36 - 47.
 • Skallerud, Kåre; Korneliussen, Tor; Olsen, S.O.. An examination of consumers' cross-shopping behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services 2009; Volum 16 (3). ISSN 0969-6989.s 181 - 189.
 • Skallerud, Kåre; Korneliussen, Tor; Olsen, Svein Ottar. An examination of consumers' cross-shopping behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services 2009; Volum 16 (3). ISSN 0969-6989.s 181 - 189.s doi: 10.1016/j.jretconser.2008.11.012.
 • Bjørklund, Oddrun; Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Hansen, kÅre. Produktdifferensiering hva og hvorfor?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2008; Volum 11 (5). ISSN 1500-0788.s 95 - 104.
 • Grunert, Klaus Gunter; Hansen, Kåre; Trondsen, Torbjørn. Market orientation of value chains: A conceptual framework based on four case studies from the food industry. European Journal of Marketing 2005; Volum 39 (5/6). ISSN 0309-0566.s 428 - 455.
 • Hansen, Kåre. Measuring Performance at International Trade Shows: Scale development and Validation. Journal of Business Research 2004; Volum 57 (1). ISSN 0148-2963.s 1 - 13.
 • Hansen, Kåre. Norsk laks i Kina. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2000; Volum 10 (1). ISSN 0803-6799.s 44 - 49.
 • Hansen, Kåre. Produktutvikling i norsk fiskeindustri - resultater fra en nasjonal survey. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1998; Volum 8 (2). ISSN 0803-6799.s 103 - 111.
 • Wu, Hong; Hansen, Kåre. Markedsføring i Kina. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1996; Volum 6 (1). ISSN 0803-6799.s 40 - 45.
 • Jensen, Øystein; Skallerud, Kåre. Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5.s 33 - 56.
 • Skallerud, Kåre. Innen jul vil Hurtigrutens omdømme være bra igjen. (data) 2020.
 • Skallerud, Kåre; Berglund, Børre. Nordnorsk reiselivsnæring - bærekraftig, kunnskapsbasert og innovativ. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Skallerud, Kåre. Derfor dømmer vi Hurtigruten så hardt. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Skallerud, Kåre. Nå må Huritgruten gjøre alt riktig. (data) 2020.
 • Hoogensen Gjørv, Gunhild; Pfuhl, Gerit; Årsand, Eirik; Skallerud, Kåre; Huse, Tone. Blir alt virkelig bra igjen?. UiT Lørdagsuniversitet 2020-12-05 - 2020-12-05 2020.
 • Olsen, Svein Ottar; Skallerud, Kåre; Heide, Morten. “Consumers’ Sensory Evaluation And Intention To Consume Traditionally-produced Salted Seafood: The Role Of Nostalgia And Involvement In Luxury. International Food Marketing Research Symposium June 12-13, 2018 Sippy Downs, Australia 2019-06-12 - 2019-06-13 2019.
 • Olsen, Svein Ottar; Heide, Morten; Skallerud, Kåre. Exploring consumers’ sensory evaluation and intention to buy salt-cured clipfish.. International Food Marketing Research Symposium 2018-06-13 - 2018.
 • Skallerud, Kåre; Birch, Dawn; Paul, Nicholas. Drivers of seaweed consumption – lessons from an Australian study. Tomorrow’s Food Travel (TFT) 2018 2018-10-08 - 2018-10-10 2018.
 • Armbrecht, John; Skallerud, Kåre. Attitudes towards and intentional reactions on mariculture development- A local resident perspective. Tomorrow’s Food Travel (TFT) 2018 2018-10-08 - 2018-10-10 2018.
 • Birch, Dawn; Skallerud, Kåre; Paul, Nicholas. Drivers and Barriers of Seaweed Consumption in Australia. International Food Marketing Symposium 2018 2018-06-13 - 2018-06-14 2018.
 • Skallerud, Kåre; Zamandaraeh, Zara. Seafood consumption behavior in Iran. The 3rd Norwegian Food Market Research Conference 2017-11-02 - 2017-11-03 2017.
 • Skallerud, Kåre. Rema har rørt i noe sterkt og grunnleggende i folket. 2017.
 • Skallerud, Kåre. Buying local food: A matter of helping behavior?. 2016 International Food Products Marketing Research Symposium 2016-06-13 - 2016-06-14 2016.
 • Wien, Anders Hauge; Skallerud, kÅre; Olsen, Svein Ottar. Moral and ethical issues in time use in meal preparation: Convenience, health, and family identity. EMAC 2016 2016-05-24 - 2016-05-27 2016.
 • Skallerud, Kåre. Kampen om matkundene tilspisses, og det tjener du på. 2015.
 • Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; Skallerud, Kåre. Buyer-seller relationships across cultures: Conceptual, empirical and methodological issues. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-8266-092-1.
 • Jensen, Øystein; Skallerud, Kåre. Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen: det store bildet. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5.s 19 - 30.
 • Skallerud, Kåre. Matbutikkrigen. 2015.
 • Skallerud, Kåre. Sportskrigen. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Skallerud, kÅre; Olsen, Svein Ottar. Importerer eksportlærdom fra New Zealand. Dybde. Et magasin for Handelshøgskolen i Tromsø 2012.s 41 - 43.
 • Prebensen, Nina Katrine; Skallerud, kÅre. Nye professorer for Opplevelser i Nord. 2011.
 • Skallerud, Kåre. Alfheim stadion - fest uten stemning?. iTromsø 2010.
 • Skallerud, kÅre; Olsen, Svein Ottar. The differential effects of retail attribute on utilitarian versus hedonic shopping value. ANZMAC Conference 2010 2010-11-29 - 2010-12-01 2010.
 • Skallerud, kÅre; Olsen, Svein Ottar. Consumers’ impulse buying of ready meals. ANZMAC Conference 2010 2010-11-29 - 2010-12-01 2010.
 • Prebensen, Nina Katrine; Hansen, kÅre. Body and Mind Motivation in Sun and Sand Tourism Consumption. Fagkonferanse 2007-12-02 - 2007-12-05 2007.
 • Olsen, Svein Ottar; Hansen, Kåre. Modeller for markedsorganisering: fire eksempler fra næringsmiddelbransjen på New Zealand. 2005.
 • Hansen, Kåre. Merkevarebygging gjennom �private label�, leverandørmerke eller merkevaresamarbeid i verdikjedene. Næringslivsdagene 2004 (data) (fulltekst) 2004-03-23 - 2004-03-26 2004.
 • Hansen, Kåre. Dansk fiskeindustri � hva gir lønnsomhet?. Hvitfiskkonferansen 2004 (fulltekst) 2004-11-15 - 2004-11-15 2004.
 • Hansen, Kåre; Myrland, Øystein; Olsen, Svein Ottar. Determining where to buy Seafood: A Cross-National Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of Store Choice Behaviour. ANZMAC'2004 Conference (fulltekst) 2004-11-29 - 2004-12-01 2004.
 • Grunert, Klaus Gunter; Hansen, Kåre; Trondsen, Torbjørn. Four cases on market orientation of value chains in agribusiness and fisheries. (fulltekst) 2004 (83).
 • Hansen, Kåre; Rørtveit, Jostein. Norsk laks i kinesiske supermarkeder - Krav til produkt, leverandør og markedsføring. (fulltekst) 2000 (7/2000) ISBN 82-7251-444-3. ISSN 1890-579X.
 • Se alle arbeider i CRIStin →