Marie Nystuen Berger
Photo: Torje Jenssen
Marie Nystuen Berger
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta marie.n.berger@uit.no +4777646326 Tromsø BRELIA L 102

Marie Berger Nicolaysen • Berger, Marie Nystuen. Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet. Heimen - Lokal og regional historie 2016; Volum 53 (1). ISSN 0017-9841.s 5 - 21.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-02.
 • Berger, Marie Nystuen. Reisebrev: På sjørøvarjakt i København. Historikeren 2015 (4). ISSN 1891-6600.
  • Nicolaysen, Marie Berger. Farar på havet for handelsfolk frå nord; Kaperfart og fribytteri i dansk-norske farvatn under trettiårskrigen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018; Volum 30 (3/4). ISSN 0802-7005.s 93-96, 98-105 - .
  • Berger, Marie Nystuen. Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet. Heimen - Lokal og regional historie 2016; Volum 53 (1). ISSN 0017-9841.s 5 - 21.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-02.
 • Nicolaysen, Marie Berger. Piratar og kaperfart under Kristian Kvart. Torsdagsforedrag 2020-10-22 - 2020-10-22 2020.
 • Hagen, Rune Blix; Nicolaysen, Marie Berger. Jens Munk - vår glemte polarfarer. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.
 • Berger, Marie Nystuen. «Då sjørøvarane kom til Vardø i 1602 og 1615» – Om handel, gull, silke, marinen og ein stakkars «Weranger find». Forskningsdagene 2017 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.
 • Berger, Marie Nystuen. Slave i Algerie - Guds straff over Island i 1627. Norske historiedager 2017 2017-06-24 - 2017-06-24 2017.
 • Nicolaysen, Marie Berger. Flåtemakt mot sjørøvari; Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648). (fulltekst) (sammendrag) 2016.
 • Berger, Marie Nystuen. Reisebrev: På sjørøvarjakt i København. Historikeren 2015 (4). ISSN 1891-6600.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  BRELIA L 102

  Click for bigger map