Personkort bilde

Lone Abrahamsen Smelror

Prosjektleder Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus NT-fak
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2491164 2017.

  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2491164 2017.

  • [Loading...]