Personkort bilde

Wivi-Ann Tingvoll

Buohccidikšu ja joatkkaoahppu, Áhkanjárga
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Kassah, Bente Lind; Dreyer Fredriksen, S.T.; Tingvoll, Wivi-Ann. Utfordringer i tverrfaglig samarbeid. Kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 27 - 45.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.114.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 155 - 175.

 • Kassah, Bente Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann. Utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem – handlingsrommets betydning. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 131 - 154.

 • Kassah, Bente Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann. Antologiens sentrale begreper og perspektiver. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 9 - 26.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen.. Geriatrisk sykepleie 2019; Volum 1. ISSN 1891-1889.s 22 - 29.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Nymo, Randi Inger Johanne. De kommer som sykepleiere, ikke som studenter. Geriatrisk sykepleie 2018 (01). ISSN 1891-1889.s 28 - 36.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Pedersen, Karin Ravn; Nymo, Randi Inger Johanne. Ny praksismodell gjorde studentene bedre i ledelse og organisering. Sykepleien Forskning 2018. ISSN 1890-2936.s 19 - .s doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.73575.

 • Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann. Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten. Sykepleien Forskning 2016; Volum 11 (1). ISSN 1890-2936.s 16 - 24.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.56496.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Donovan, Ruth Marie Stensland; Sæterstrand, Torill Margaret. Sykepleie - en uforløst ressurs i psykisk helsearbeid. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 139 - 156.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 106 - 123.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Vestly, Synnøve. Folkehelseperspektivet i sykepleierutdanningens fagplaner. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 74 - 90.

 • Kassah, Bente Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann. Folkehelsearbeid - sentrale utviklingstrekk. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 16 - 32.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; McClusky, Leon Mendel. The challenges of primary health care nurse leaders in the wake of New Health Care Reform in Norway. BMC Nursing 2016; Volum 15 (66). ISSN 1472-6955.s doi: 10.1186/s12912-016-0187-x.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon. Current status of rehabilitation activity and the new health care reform in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research 2015; Volum 17 (2). ISSN 1501-7419.s 115 - 129.s doi: 10.1080/15017419.2013.817354.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander. Helse- og omsorgstjenestene - et overblikk. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 17 - 31.

 • Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer. Samhandlingen med bestiller- og utførerenheten. Geriatrisk sykepleie 2014 (3). ISSN 1891-1889.s 26 - 33.

 • Martinussen, Inger Simonsen; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander. Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.. mens rehabilitering står på vent. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 139 - 152.

 • Kassah, Bente Lilljan Lind; Jenssen, Gunn-Mari; Tingvoll, Wivi-Ann. Informasjonsflyt i omsorgstjenesten - bruk av elektronisk pasientjournal. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 105 - 138.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Kompetanseutfordringer i sykehjem - en studie basert på sykepleieres erfaring fra hverdagssituasjoner. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 87 - 104.

 • Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri; Tingvoll, Wivi-Ann. Samhandlingsreformen - utfordringer, løsninger og implikasjoner. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 51 - 67.

 • Jenssen, Gunn-Mari; Tingvoll, Wivi-Ann; Lorem, Geir F. Smertebehandling til personer med langtkommen demens. Geriatrisk sykepleie 2013; Volum 5 (3). ISSN 1891-1889.s 26 - 34.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer. Individuell tilretteleggelse for eldre pasienter etter sykehusopphold : en fenomenologisk-hermeneutisk studie basert på erfaringer fra sykepleieledere i kommunen. (fulltekst) Vård i Norden 2011; Volum 31 (3 = 101). ISSN 0107-4083.s 40 - 44.

 • Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Kassah, Bente Lind; Tingvoll, Wivi-Ann. Undervisning i kvalitative forskningsmetoder - utfordringer i videreutdanninger i helsefag. UNIPED 2011; Volum 34 (4). ISSN 1500-4538.s 49 - 57.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer. Kompetanse i tiltakskjeden - avdelingslederes erfaringer om utskrivninger av eldre pasienter fra sykehus. (fulltekst) Vård i Norden 2010; Volum 30 (1 = 95). ISSN 0107-4083.s 29 - 33.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Snelltvedt, Torill; Haggblom, Anette. Patient rehabilitation in hospitals a prioritized discipline after hospital reform: a Norwegian perspective. Journal of Nursing Management 2010; Volum 18 (6). ISSN 0966-0429.s 767 - 775.s doi: 10.1111/j.1365-2834.2010.01112.x.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Omstilling i eldreomsorgen, en krevende prosess. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2007; Volum 5 (1). ISSN 1504-3614.s 15 - 22.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Sykehjemmets rolle i fremtidens helsevesen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127 (17). ISSN 0029-2001.s 2274 - 5.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Sykehjem i endring. Vård i Norden 2007; Volum 27 (1). ISSN 0107-4083.s 54 - 56.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Slagenhetens rolle i helhetlig rehabilitering. Vård i Norden 2002; Volum 22 (4). ISSN 0107-4083.s 48 - 51.

 • Kassah, Bente Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann. Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 27 - 45.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.114.

 • Kassah, Bente Lilljan Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann. Handlingsrom for profesjonalisert velferd. Kommunale tjenster for helse, omsorg og barnevern OMSORG OG BARNEVERN. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-70671-5.s 47 - 77.

 • Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde. Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 55 - 73.

 • Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander. Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. (omtale) Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 87 - 104.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Hva forventes av en nyutdannet sykepleier i sykehjem - fra et lederperspektiv. NSF utdannings - forskningskonferanse Læring for livet – i praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann. Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari; Tingvoll, Wivi-Ann. Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre. 2016.

 • Pedersen, Karin Ravn; Lindgren, Sari; Evju, Anne Svelstad; Tingvoll, Wivi-Ann. Fagdag Eldre og ernæring. Fagdag Eldre og ernæring i regi av NSF lokale faggruppe geriatri og demens 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten. NSFs fag og forskningskonferanse 2016-06-30 - 2016-07-01 2016.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Pårørendes erfaringer. Geriatrisk sykepleie 2016; Volum 8 (2). ISSN 1891-1889.s 5 - 5.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]. Forskning for praksis - praksis for forskning 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Samhandlingsreformen under lupen - makt, kvalitet og organisering i helse og omsorgstjenesten [PowerPoint]. Forskning for praksis - praksis for forskning 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Utfordringer i kommunehelsetjenesten. Geriatrisk sykepleie 2015; Volum 7 (2). ISSN 1891-1889.s 5 - 5.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon. Analyse av rehabiliteringsaktivitet av alle rehabiliteringsteamene i Helse Nord for periode 2009-2012 [powerpoint]. Felles samling rehab-teamene i Nord-Norge 2014-04-04 - 2014-04-04 2014.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Viktig å øke kunnskapen. Geriatrisk sykepleie 2014; Volum 6 (1). ISSN 1891-1889.s 5 - 5.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Jenssen, Gunn-Mari; Kassah, Bente lilljan lind. Informasjonsflyt i helsetjenesten [powerpoint] : Landskonferanse 2013 Geriatrisk sykepleie "Ny tid - nye roller". NSF FGD Landskonferanse 2013-03-14 - 2013-03-15 2013.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Jenssen, Gunn-Mari; Kassah, Bente lilljan lind. Hvilke utfordringer opplever sykepleiere og ledere i omsorgstjenesten med EPJ i hverdagen?. NSF FGD Landskonferanse 2013-03-14 - 2013-03-15 2013.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleierens lederrolle [powerpoint]. . 2011-01-03 - 2011-01-04 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Samhandlingsreformen [powerpoint]. . 2011-02-10 - 2011-02-10 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Fornyelse av helsesektoren : en guide til moderne IKT-løsninger for den norske helsesektoren [ekspertpanel]. (fulltekst) MediaPlanet Online 2011 (9).

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Er det grunnlag for å tro at samhandlingsreformen er en trussel mot lokalsykehusene? [Debattinnlegg]. Åpent møte om lokalsykehusenes fremtid 2011-08-23 - 2011-08-23 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Eneste i landet [samhandling i praksis]. (fulltekst) SPOR : informasjonsavis for rus-sektoren i Nord-Norge 2011; Volum 14 (2). ISSN 0808-3207.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Ledelse - utfordringer i kommunehelsetjenesten [powerpoint]. Nordiska bilder av vårdledarskap 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa. Teori gir reflektert praksis. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2011; Volum 99 (9). ISSN 0806-7511.s 72 - 73.s doi: 10.4220/sykepleiens.2011.0142.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa. Sykepleiens vitenskapelige grunnlag i møte med praksis. Tidsskriftet sykepleien 2010; Volum 98 (11). ISSN 0806-7511.s 50 - 52.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Sykehusreformen 2002 : helhetlig og tydelig styring av spesialisthelsetjenesten. Høgskolen i Harstad 2010-11-01 - 2010-11-01 2010.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Lager hotell i særklasse : bedre kvalitet i omsorgsboliger. 2010.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Mer samhandling gir bedre kommunehelsetjeneste. Tidsskriftet sykepleien 2010; Volum 98 (14). ISSN 0806-7511.s 56 - 57.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. How is the interaction between hospital DPS(District Psychiatric Center) and the municipalities. Nordic Conference in Mental health Nursing 2010-09-08 - 2010-09-10 2010.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. DPS ets rolle må avklares. Tidsskriftet sykepleien 2010 (3). ISSN 0806-7511.s 64 - 65.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer. Competence in the chain of interactions. Experience from the head of departements regarding discharge for elderly patients from hospitals. Nordic Conference of Mental Health Nursing 2010-09-08 - 2010-09-10 2010.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Competences in the chain of interactions Experiences from the head of departments regarding discharge for elderly patients from hospitals. International Conference on Public Health Nursing 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Distriktspsykiatrisk senter i det desentraliserte psykiske helsevern. Landskonferanse i psykiatri : Distriktspsykiatriske senter i det psykiske helsevern 2009-01-19 - 2009-01-19 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Kast pillene, ta heller en likør. 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Eldreomsorg på sitt beste. 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Forundres over sykehjemskutt. 2009.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Culture change in long term care. International conference on public health nursing 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Competences in the chain of interactions : experience from the head of departments regarding discharge for elderly patients from hospitals. [power-point]. International conference on public health nursing 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Rehabilitering er en utfordring i kommunene. Harstad Tidende 2009.s 1 - .

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Hva er spesialisthelsetjenestens ansvar i det helhetlige psykiatriske tilbudet til brukeren?. Psykisk helse 2009-02-08 - 2009-02-10 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Sats på rehabilitering. Rehabilitering blir ikke prioritert verken i åpen omsorg eller i sykehjemmene. Tidsskriftet sykepleien 2008 (13). ISSN 0806-7511.s 84 - 85.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Distrikts psykiatrisk senter i det desentraliserte psykiske helsevern. DPS psykiatrikonferanse 2008-01-12 - 2008-01-12 2008.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Rehabilitering, en utfordring i kommunehelsetjenesten. Vesteraalens Avis 2008.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Utskrivningsklare pasienter. Nettverkskonferanse for videreutdanningen i aldring og eldreomsorg 2008-04-14 - 2008-04-14 2008.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Psykiatriplanen 1998-2010 [power point-presentasjon]. Samarbeidsutvalget - Narvik kommune 2007-04-17 - 2007-04-17 2007.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Verdien av veiledning. Tidsskriftet sykepleien 2007 (17). ISSN 0806-7511.s 70 - 71.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Læring i praksis. Kan prosjektorientert praksis bidra til å øke kvaliteten på studentenes læring?. Tidsskriftet sykepleien 2007; Volum 95 (11). ISSN 0806-7511.s 76 - 77.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Brukeren er også et menneske. Tidsskriftet sykepleien 2006 (17). ISSN 0806-7511.s 64 - 65.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Prioritering i helsevesenet : Lønning utvalget I og II (NOU 1987:23 og NOU 1997:18). - 2006-08-15 - 2006-08-15 2006.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Foredrag om handlingsplanen for psykiatri. Møte med komité for helse, omsorg og oppvekst i Narvik kommune 2006-11-15 - 2006-11-15 2006.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Samarbeid i regionen, hva innebærer det?. Fremover 2005 (22.nov.05).

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Sykehustilbudet til befolkningen. Fremover 2005.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Næringsutvikling og kompetanse. Fremover 2005.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Narvik energi. Fremover 2005.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Hvordan blir brukerens behov ivaretatt av det tverrfaglige teamet i rehabiliteringsprosessen. [power point]. Funksjonshinder og handikapp i folkeperspektiv 2003-10-12 - 2003-10-12 2003.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. En blåmandag for befolkningen. Høstkonferansen 2003, Kommunenes sentralforbunds landskonferanse 2003-10-21 - 2003-10-22 2003.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Kvalitetssikring i rehabilitering av slagpasienter : uppsats i folkhälsovetenskap (Master of Public Health). 1999 (1999:18:00) ISBN 9188710874.

 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Hva forventes av en nyutdannet sykepleier i sykehjem - fra et lederperspektiv. NSF utdannings - forskningskonferanse Læring for livet – i praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann. Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari; Tingvoll, Wivi-Ann. Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre. 2016.

 • Pedersen, Karin Ravn; Lindgren, Sari; Evju, Anne Svelstad; Tingvoll, Wivi-Ann. Fagdag Eldre og ernæring. Fagdag Eldre og ernæring i regi av NSF lokale faggruppe geriatri og demens 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten. NSFs fag og forskningskonferanse 2016-06-30 - 2016-07-01 2016.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Pårørendes erfaringer. Geriatrisk sykepleie 2016; Volum 8 (2). ISSN 1891-1889.s 5 - 5.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]. Forskning for praksis - praksis for forskning 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Samhandlingsreformen under lupen - makt, kvalitet og organisering i helse og omsorgstjenesten [PowerPoint]. Forskning for praksis - praksis for forskning 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Utfordringer i kommunehelsetjenesten. Geriatrisk sykepleie 2015; Volum 7 (2). ISSN 1891-1889.s 5 - 5.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon. Analyse av rehabiliteringsaktivitet av alle rehabiliteringsteamene i Helse Nord for periode 2009-2012 [powerpoint]. Felles samling rehab-teamene i Nord-Norge 2014-04-04 - 2014-04-04 2014.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Viktig å øke kunnskapen. Geriatrisk sykepleie 2014; Volum 6 (1). ISSN 1891-1889.s 5 - 5.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Jenssen, Gunn-Mari; Kassah, Bente lilljan lind. Informasjonsflyt i helsetjenesten [powerpoint] : Landskonferanse 2013 Geriatrisk sykepleie "Ny tid - nye roller". NSF FGD Landskonferanse 2013-03-14 - 2013-03-15 2013.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Jenssen, Gunn-Mari; Kassah, Bente lilljan lind. Hvilke utfordringer opplever sykepleiere og ledere i omsorgstjenesten med EPJ i hverdagen?. NSF FGD Landskonferanse 2013-03-14 - 2013-03-15 2013.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleierens lederrolle [powerpoint]. . 2011-01-03 - 2011-01-04 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Samhandlingsreformen [powerpoint]. . 2011-02-10 - 2011-02-10 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Fornyelse av helsesektoren : en guide til moderne IKT-løsninger for den norske helsesektoren [ekspertpanel]. (fulltekst) MediaPlanet Online 2011 (9).

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Er det grunnlag for å tro at samhandlingsreformen er en trussel mot lokalsykehusene? [Debattinnlegg]. Åpent møte om lokalsykehusenes fremtid 2011-08-23 - 2011-08-23 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Eneste i landet [samhandling i praksis]. (fulltekst) SPOR : informasjonsavis for rus-sektoren i Nord-Norge 2011; Volum 14 (2). ISSN 0808-3207.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Ledelse - utfordringer i kommunehelsetjenesten [powerpoint]. Nordiska bilder av vårdledarskap 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa. Teori gir reflektert praksis. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2011; Volum 99 (9). ISSN 0806-7511.s 72 - 73.s doi: 10.4220/sykepleiens.2011.0142.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa. Sykepleiens vitenskapelige grunnlag i møte med praksis. Tidsskriftet sykepleien 2010; Volum 98 (11). ISSN 0806-7511.s 50 - 52.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Sykehusreformen 2002 : helhetlig og tydelig styring av spesialisthelsetjenesten. Høgskolen i Harstad 2010-11-01 - 2010-11-01 2010.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Lager hotell i særklasse : bedre kvalitet i omsorgsboliger. 2010.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Mer samhandling gir bedre kommunehelsetjeneste. Tidsskriftet sykepleien 2010; Volum 98 (14). ISSN 0806-7511.s 56 - 57.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. How is the interaction between hospital DPS(District Psychiatric Center) and the municipalities. Nordic Conference in Mental health Nursing 2010-09-08 - 2010-09-10 2010.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. DPS ets rolle må avklares. Tidsskriftet sykepleien 2010 (3). ISSN 0806-7511.s 64 - 65.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer. Competence in the chain of interactions. Experience from the head of departements regarding discharge for elderly patients from hospitals. Nordic Conference of Mental Health Nursing 2010-09-08 - 2010-09-10 2010.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Competences in the chain of interactions Experiences from the head of departments regarding discharge for elderly patients from hospitals. International Conference on Public Health Nursing 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Distriktspsykiatrisk senter i det desentraliserte psykiske helsevern. Landskonferanse i psykiatri : Distriktspsykiatriske senter i det psykiske helsevern 2009-01-19 - 2009-01-19 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Kast pillene, ta heller en likør. 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Eldreomsorg på sitt beste. 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Forundres over sykehjemskutt. 2009.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Culture change in long term care. International conference on public health nursing 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Competences in the chain of interactions : experience from the head of departments regarding discharge for elderly patients from hospitals. [power-point]. International conference on public health nursing 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Rehabilitering er en utfordring i kommunene. Harstad Tidende 2009.s 1 - .

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Hva er spesialisthelsetjenestens ansvar i det helhetlige psykiatriske tilbudet til brukeren?. Psykisk helse 2009-02-08 - 2009-02-10 2009.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Sats på rehabilitering. Rehabilitering blir ikke prioritert verken i åpen omsorg eller i sykehjemmene. Tidsskriftet sykepleien 2008 (13). ISSN 0806-7511.s 84 - 85.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Distrikts psykiatrisk senter i det desentraliserte psykiske helsevern. DPS psykiatrikonferanse 2008-01-12 - 2008-01-12 2008.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Rehabilitering, en utfordring i kommunehelsetjenesten. Vesteraalens Avis 2008.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Utskrivningsklare pasienter. Nettverkskonferanse for videreutdanningen i aldring og eldreomsorg 2008-04-14 - 2008-04-14 2008.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Psykiatriplanen 1998-2010 [power point-presentasjon]. Samarbeidsutvalget - Narvik kommune 2007-04-17 - 2007-04-17 2007.

 • Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret. Verdien av veiledning. Tidsskriftet sykepleien 2007 (17). ISSN 0806-7511.s 70 - 71.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Læring i praksis. Kan prosjektorientert praksis bidra til å øke kvaliteten på studentenes læring?. Tidsskriftet sykepleien 2007; Volum 95 (11). ISSN 0806-7511.s 76 - 77.

 • Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann. Brukeren er også et menneske. Tidsskriftet sykepleien 2006 (17). ISSN 0806-7511.s 64 - 65.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Prioritering i helsevesenet : Lønning utvalget I og II (NOU 1987:23 og NOU 1997:18). - 2006-08-15 - 2006-08-15 2006.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Foredrag om handlingsplanen for psykiatri. Møte med komité for helse, omsorg og oppvekst i Narvik kommune 2006-11-15 - 2006-11-15 2006.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Samarbeid i regionen, hva innebærer det?. Fremover 2005 (22.nov.05).

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Sykehustilbudet til befolkningen. Fremover 2005.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Næringsutvikling og kompetanse. Fremover 2005.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Narvik energi. Fremover 2005.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Hvordan blir brukerens behov ivaretatt av det tverrfaglige teamet i rehabiliteringsprosessen. [power point]. Funksjonshinder og handikapp i folkeperspektiv 2003-10-12 - 2003-10-12 2003.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. En blåmandag for befolkningen. Høstkonferansen 2003, Kommunenes sentralforbunds landskonferanse 2003-10-21 - 2003-10-22 2003.

 • Tingvoll, Wivi-Ann. Kvalitetssikring i rehabilitering av slagpasienter : uppsats i folkhälsovetenskap (Master of Public Health). 1999 (1999:18:00) ISBN 9188710874.

 • [Loading...]