Bilde av Martinussen, Bente
Photo: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Martinussen, Bente
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. bma009@post.uit.no +4778450188 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Martinussen, Bente • Bente Martinussen, Magdalena W Agdestein :
  "Fremde als Bedrohung", "Nachbarvölker übers Ohr hauen" Sagenmotive aus Norwegen
  LIT Verlag 2010
 • Bente Martinussen :
  Teacher tool kit for border language contacts
  2008
 • Bente Martinussen :
  Skriverammer i andrespråksundervisning
  2019
 • Bente Martinussen :
  Hvor er Ingen? Norsk/dansk skriftspråkshistorie fra Finnmark
  2019
 • Bente Martinussen :
  Hva er det strategisk å gjøre for å styrke samisk? Barnehagen som et samisk språkmiljø skiller seg fra en norsk barnehage som også driver språkutvikling og språkstimulering. Derfor må den samiske barnehagen tenke annerledes.
  2019
 • Bente Martinussen :
  Anders Porsanger, den første språkforskeren fra Finnmark
  2019
 • Bente Martinussen :
  Samisk som andrespråk, å undervise i egentlige minoritetsspråk
  2018
 • Bente Martinussen :
  Dybdelæring og literacy i andrespråksundervisning
  2017
 • Bente Martinussen :
  Dialektgrenser i vottemønstre Nye impulser spres gjennom kvinnenettverk
  2016
 • Bente Martinussen :
  Å utvikle et felles fagspråk for lærerne på skolen Individbasert mot gruppebasert kompetanseutvikling i lesing, Vest-Finnmark
  2015
 • Bente Martinussen :
  Norsk som andrespråk eller fremmedspråk
  2014
 • Bente Martinussen :
  Vottemønster og dialekter
  2014
 • Bente Martinussen :
  Dialektgrenser i vottermønstrene
  2013
 • Bente Martinussen :
  Broderi og begynneropplæring
  2012
 • Bente Martinussen :
  Norsk som andrespråk og som fremmedspråk
  2012
 • Bente Martinussen :
  Å utvikle lesekompetanse
  2012
 • Bente Martinussen :
  Lesekompetanse Hva vil det si å kunne lese
  2012
 • Bente Martinussen :
  Lesing og skriving, tilpasset opplæring med utgangspunkt i elevtekstene
  2012
 • Bente Martinussen :
  Ordlæring
  2012
 • Bente Martinussen :
  Dialektgrenser i vottestrikkinga
  2012
 • Bente Martinussen :
  Dialektforskjeller i vottemønstre
  2011
 • Bente Martinussen :
  Dialektgrensene i vottemønstrene Spredning av innovasjoner i vottemønstre
  2010
 • Bente Martinussen :
  Leseutvikling i en tospråklig situasjon
  2010
 • Bente Martinussen :
  Lesestimulering på mellomtrinnet
  2009
 • Bente Martinussen :
  Russenorsk Norsk-russisk samarbeid uten et felles språk
  2009
 • Bente Martinussen :
  Russenorsk Norsk-russisk samarbeid uten felles språk
  2009
 • Bente Martinussen :
  Lesestimulering og forfatterbesøk
  2008
 • Bente Martinussen :
  Språkstimulering : de eldste barna i barnehagen
  2008
 • Bente Martinussen :
  Språklek og barnelitteratur
  2007
 • Bente Martinussen :
  Forutsetninger for tospråklig utvikling
  2007
 • Bente Martinussen :
  Samisk språkstruktur
  2007
 • Bente Martinussen :
  Teacher training in border language teaching
  2007
 • Bente Martinussen :
  Språkstimulering i barnehagen
  2007
 • Bente Martinussen :
  Lokal tilpasning i leseopplæringa
  2007
 • Bente Martinussen :
  Å kommunisere med begrenset kjennskap til hverandres språk
  2007
 • Bente Martinussen :
  Nachbarsprache in die Lehrerfortbildung Neighbouring Language Teaching in Teacher Training
  2006
 • Bente Martinussen :
  Språkstimulering - de eldste barna i barnehagen
  2006
 • Bente Martinussen :
  Leseutvikling og leseutviklingsskjema
  2006
 • Bente Martinussen :
  Lesbarhet i lærebøker for grunnskolen over 25 år En sammenlikning av bøker for mellomtrinnet fra 1981 og 2006
  2006
 • Bente Martinussen :
  Lesestimulering og leseutvikling Rapport fra et prosjekt på Elvebakken skole
  2006 OMTALE
 • Bente Martinussen :
  Norskfaget fram til i dag
  2005
 • Bente Martinussen :
  Altamålet : samling i sentrum
  Finnmark Dagblad 24. Sep 2005
 • Bente Martinussen :
  Hva er vanskelig for utlendinger i norsk?
  2004
 • Bente Martinussen :
  Kontrastiv innføring i dari og arabisk
  2004
 • Bente Martinussen :
  Språkendringer i Finnmark Language change in Finnmark
  2004
 • Bente Martinussen :
  Vi ønskjer oss lesehestar - lesestimulering og leseglede
  2004
 • Bente Martinussen :
  Anders Porsanger : Finnmarks første lingvist
  Finnmark Dagblad 24. Sep 2003
 • Bente Martinussen :
  Norskstudiet i Murmansk
  2001
 • Bente Martinussen :
  Blir norsk trua av engelsk ?
  2001
 • Bente Martinussen :
  The Norwegian Language in Finnmark
  2001

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →
  Alta, Btr. 1-2-3