No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta gan010@post.uit.no Tromsø

Andreassen, Gunbjørg • Maren Johnsen, Claus Klingenberg, Meta Sabine Brand, Arthur Revhaug, Gunnbjørg Andreassen :
  Antenatal breastmilk expression for women with diabetes in pregnancy - a feasibility study
  International Breastfeeding Journal 2021 ARKIV / DOI
 • Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian, Ellen Blix :
  Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk
  Sykepleien Forskning 2014 DOI
 • Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian, Trond Brattland, Ellen Blix :
  Retningslinjer for svangerskapsomsorgen følges i Tromsø
  Sykepleien Forskning 2012 DOI

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →