Lene-Mari Potulski Rasmussen • Marit Løtveit Pedersen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen, Mona Elisabeth S Løvaas, Kristin Martinsen et al.:
  Targeting Internalizing Symptoms in Children: What is the Impact on School Functioning?
  Scandinavian Journal of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Skilsmissegrupper (2.utg.).
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2022 ARKIV
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen et al.:
  Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure
  Frontiers in Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Løtveit Pedersen, Thomas Jozefiak, Anne Mari Sund, Solveig Holen, Simon-Peter Neumer, Kristin D. Martinsen et al.:
  Psychometric properties of the Brief Problem Monitor (BPM) in children with internalizing symptoms: examining baseline data from a national randomized controlled intervention study
  BMC Psychology 27. Nov 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Marit Løtveit Pedersen et al.:
  Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren?
  BMC Psychology 21. Jan 2021 ARKIV / DOI
 • Jo Magne Ingul, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania et al.:
  Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children
  Frontiers in Psychology 2021 FULLTEKST / PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Mona Elisabeth S Løvaas, Stian Lydersen, Anne Mari Sund, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Solveig Holen et al.:
  A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study.
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2020 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent version (MASC-P)
  PsykTestBarn 2020 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Psykologisk førstehjelp (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Kristin Dagmar Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Mona Elisabeth S Løvaas et al.:
  Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program
  Journal of Consulting and Clinical Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen et al.:
  USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen et al.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland et al.:
  Optimizing an intervention using VR technology
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Merete Aasheim :
  Kjente komponenter i implementeringsarbeid
  2022
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Solveig Holen, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Factorial Design in the ECHO Study, Initial Data & the Use of Technology in CBT for children.
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen et al.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Rundborddiskusjon om veien videre
  2022
 • Frode Adolfsen, Marte Rye, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy et al.:
  Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret
  https://forskning.no/ 2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund et al.:
  Virtual Reality (VR)
  2022 DATA
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund et al.:
  Delvis digital versjon av Mestrende barn
  2022 DATA
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen et al.:
  Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem
  2022 DATA
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Implementeringsforskning: Hvor er vi nå og hva er veien videre?
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar et al.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras et al.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Oddbjørn Løndal :
  Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis
  2022
 • Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland et al.:
  A transfer from traditional CBT group intervention to DIGGI, a partially web-based intervention
  2022
 • Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Webinar: Samtaler med barn
  2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Implementation of interventions - from a research perspective
  2021
 • Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Samtaler med barn
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Ida Mari Haug, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Ytreland et al.:
  Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Solveig Holen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Ida Mari Haug et al.:
  Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems
  BMC Psychology 21. Jun 2021 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas et al.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. Mar 2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer et al.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen, Merete Saus, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marcela Douglas et al.:
  MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting
  2020
 • Kristin Dagmar Martinsen, Anne Mari Sund, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Mona Elisabeth S Løvaas, Simon-Peter Neumer, Solveig Holen :
  Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn
  Best Practice Nordic 2020
 • Elisabeth Valmyr Bania, Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy et al.:
  "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?"
  2020
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ola Goverud Andersson et al.:
  Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?
  2020
 • Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Solveig Holen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen et al.:
  Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser
  Forskning.no 2020
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen et al.:
  MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien
  2020
 • Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul et al.:
  ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn
  2020
 • Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania, Anne Mari Sund et al.:
  Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering
  2020
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus et al.:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Elisabeth Valmyr Bania, Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen et al.:
  Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →