Bilde av Beerepoot, Maarten
Photo: Arnfinn H. Steindal

Maarten Beerepoot


Førstelektor

Virgečilgehus

Kursutvikling, kursledelse og undervisning innenfor begynneremner i kjemi. FoU-arbeidet består av forskning i teoretisk kjemi og utdanningsfaglig FoU-arbeid. Veiledning på master- og ph.d.-nivå.


 • Maarten Beerepoot, Hilja Lisa Huru :
  Gruppelærerdagen – undervisningskvalitet fra første time
  Nordic Journal of STEM Education 2023
 • Maarten Beerepoot :
  Effektive læringsstrategier: Innsikter, implementering og tverrfaglig erfaringsutveksling
  Læring om læring 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Karolina Solheimslid Eikås, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  A Computational Protocol for Vibrational Circular Dichroism Spectra of Cyclic Oligopeptides
  Journal of Physical Chemistry A 2022 ARKIV / DOI
 • Marta Chołuj, MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Sebastian P. Sitkiewicz, Eduard Matito, Kenneth Ruud :
  Choosing Bad versus Worse: Predictions of Two-Photon-Absorption Strengths Based on Popular Density Functional Approximations
  Journal of Chemical Theory and Computation 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Karen Oda Hjorth Dundas, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Simen Sommerfelt Reine, Radovan Bast, Nanna Holmgaard List et al.:
  Harmonic Infrared and Raman Spectra in Molecular Environments Using the Polarizable Embedding Model
  Journal of Chemical Theory and Computation 2021 ARKIV / DOI
 • Hilja Lisa Huru, Maarten Beerepoot :
  Gruppelærerdagen – kvalitet fra første undervisningstime
  Nordic Journal of STEM Education 24. Feb 2021 ARKIV / DOI
 • MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  A generalized few-state model for the first hyperpolarizability
  Journal of Chemical Physics 2020 ARKIV / DOI
 • Greta Kristine Johansen, Maarten Beerepoot :
  På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater
  Nordic Journal of STEM Education 2019 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, MD Mehboob Alam, Joanna Bednarska, Wojciech Bartkowiak, Kenneth Ruud, Robert Zalesny :
  Benchmarking the Performance of Exchange-Correlation Functionals for Predicting Two-Photon Absorption Strengths
  Journal of Chemical Theory and Computation 2018 ARKIV / DOI
 • Sarah Witzke, Nanna Holmgaard List, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Casper Steinmann, Michael Petersen, Maarten Beerepoot et al.:
  An averaged polarizable potential for multiscale modeling in phospholipid membranes
  Journal of Computational Chemistry 03. Feb 2017 ARKIV / DOI
 • MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  Channel interference in multiphoton absorption
  Journal of Chemical Physics 2017 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, Arnfinn Hykkerud Steindal, Nanna Holmgaard List, Jacob Kongsted, Jógvan Magnus Haugaard Olsen :
  Averaged Solvent Embedding Potential Parameters for Multiscale Modeling of Molecular Properties
  Journal of Chemical Theory and Computation 2016 ARKIV / DOI
 • Arnfinn Hykkerud Steindal, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Nanna Holmgaard List, Kenneth Ruud, Jacob Kongsted :
  Open-ended response theory with polarizable embedding: multiphoton absorption in biomolecular systems
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 FULLTEKST / DATA / ARKIV / DOI
 • Roberto Di Remigio, Maarten Beerepoot, Yann Cornaton, Magnus Ringholm, Arnfinn Hykkerud Steindal, Kenneth Ruud :
  Open-ended formulation of self-consistent field response theory with the polarizable continuum model for solvation
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 DATA / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tobias Schwabe, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015 DOI
 • Maarten Beerepoot, Daniel Henrik Friese, Nanna Holmgaard List, Jacob Kongsted, Kenneth Ruud :
  Benchmarking two-photon absorption cross sections: performance of CC2 and CAM-B3LYP
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015 ARKIV / DOI
 • Anna Pikulska, Arnfinn Hykkerud Steindal, Maarten Beerepoot, Magdalena Pecul :
  Electronic circular dichroism of fluorescent proteins: A computational study
  Journal of Physical Chemistry B 2015 ARKIV / DOI
 • Daniel Henrik Friese, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Kenneth Ruud :
  Open-ended recursive approach for the calculation of multiphoton absorption matrix elements
  Journal of Chemical Theory and Computation 2015 ARKIV / DOI
 • Nanna Holmgaard List, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Bin Gao, Kenneth Ruud, Hans Jørgen Aagaard Jensen :
  Molecular quantum mechanical gradients within the polarizable embedding approach-Application to the internal vibrational Stark shift of acetophenone
  Journal of Chemical Physics 2015 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, Arnfinn Hykkerud Steindal, Kenneth Ruud, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Convergence of environment polarization effects in multiscale modeling of excitation energies
  Computational and Theoretical Chemistry 26. Mar 2014 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, Daniel Henrik Friese, Kenneth Ruud :
  Intermolecular charge transfer enhances two-photon absorption in yellow fluorescent protein
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2014 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • David Andre Coucheron, Maarten Beerepoot :
  Studentaktiv læring med store studentgrupper – fordeler og ulemper med gruppediskusjon i pollbasert undervisning
  2023 ARKIV
 • Maarten Beerepoot, Juho A. Kosonen :
  Automatisk rettet eksamen i generell kjemi
 • Tuva Solstrand, Anna M. Wirsing, Maarten T. P. Beerepoot, David A. Coucheron :
  Spillbasert læring: motivasjon for å ta i bruk ny teknologi
 • Maarten Beerepoot :
  Effective learning strategies: Insights from psychology, applications to chemistry education
  2022
 • Maarten Beerepoot :
  Hvordan legge til rette for at våre studenter lærer å lære?
 • Maarten Beerepoot :
  Mer formativ vurdering med automatisk rettede tester: Eksempler, tverrfaglig samarbeid og utfordringer
  2022 PROSJEKT
 • Maarten Beerepoot, David Andre Coucheron :
  Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett
  2021
 • Maarten Beerepoot, David Andre Coucheron :
  Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett
  2021
 • Maarten Beerepoot :
  Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning.
  2020
 • Maarten Beerepoot :
  Digital undervisning i den nye normalen
  2020
 • Maarten Beerepoot :
  Digitale tester i undervisning og vurdering
  2020
 • Maarten Beerepoot, Greta Kristine Johansen :
  Evaluering av gruppeundervisning
  2020
 • Maarten Beerepoot :
  Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Maarten Beerepoot :
  Organizing PhD training in a local PhD school
  2019
 • Greta Kristine Johansen, Maarten Beerepoot :
  På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater
  2019
 • Maarten Beerepoot :
  Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning
  2019
 • Tobias Schwabe, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Correction: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 DOI
 • Vibeke Os, Maarten Beerepoot :
  Bruker selvlysende protein for å bekrefte datamodell
  Forskning.no 2016 FULLTEKST
 • Tobias Schwabe, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Erratum: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP (Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17 (2582-2588))
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 DOI
 • Maarten Beerepoot :
  Calculating molecular properties in realistic environments
  2016
 • Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot :
  Verdens minste billøp
  Nordlys 17. Dec 2016
 • Maarten Beerepoot :
  Calculating Multiphoton Absorption
  2015
 • Maarten Beerepoot :
  Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?
  2015
 • Maarten Beerepoot :
  Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials
  2014
 • Daniel Henrik Friese, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Kenneth Ruud :
  Multiphoton absorption calculation using an open-ended response theory approach - Going beyond one- and two-photon absorption
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  CV

  MSc og MA ved Leiden University (Nederland)

  PhD (2016) ved UiT Norges Arktiske Universitet

  Merittert underviser (2020) ved UiT Norges Arktiske Universitet

  Utdanningsprisen (2022) ved UiT Norges Arktiske Universitet


  REALF C 306

  Click for bigger map