Dummy personkort bilde

Moe, Per Chr.

Universitetslektor Klinihkalaš medisiinna instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

  • Ytterstad, Elinor; Moe, Per Chr.; Hjalmarsen, Audhild. COPD in primary lung cancer patients: prevalence and mortality. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2016; Volum 11 (1). ISSN 1176-9106.s 625 - 636.s doi: 10.2147/COPD.S101183.

  • Melbye, Hasse; Moe, Per Chr.; Arstad, Frode. Innleggelser ved forverring av astma og kols. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (14). ISSN 0029-2001.s 1607 - 1609.s doi: 10.4045/tidsskr.11.1310.

  • [Loading...]