#
#
Buohccidikšu ja joatkkaoahppu, Áhkanjárga lisa.oien@uit.no 76966134 +47 90849294 Narvik Narvik C5030

Lisa Øien


Worktitle

Virgečilgehus

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 • Øien, Lisa; Lillevik, Ole Greger. Prevention of aggressive behaviour and violence in childcare institutions. Social Work & Social Sciences Review 2014; Volum 17 (1). ISSN 0953-5225.s 35 - 48.s doi: 10.1921/450317101.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Praksistilnærming i forebygging av vold. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01932-1.s 158 - 167.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Miljøterapeutisk praksis i forebygging av vold. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2012; Volum 9 (3). ISSN 1503-6707.s 207 - 217.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. (fulltekst) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2010; Volum 6 (2). ISSN 1504-3614.s 84 - 96.
 • Øien, Lisa; Lillevik, Ole Greger. Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009; Volum 5 (2). ISSN 1504-3614.s 79 - 86.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46393-6.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Tiltak mot vold i helsetjenesten. 2013 ISBN 978-82-7841-782-9.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Tiltak mot vold og aggresjon i skolen. (omtale) Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2012 ISBN 978-82-7841-781-2.
 • Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund. Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord. (data) 2021.
 • Nikolaisen, Morten; Barge, Bjørg Solveig Nilsen; Reitan, Elisabeth Cecilie Klæbo; Tufte-Gerhardsen, Gry; Øien, Lisa; Bjørhovde, Njål; Grongstad, Marta. Rapport fra arbeidsgruppe om kombinerte stillinger.. 2017.
 • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Hva er miljøterapi?. Tidsskriftet sykepleien 2015 (5). ISSN 0806-7511.s 60 - 63.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Hvordan kan skolen stanse morgendagens voldsutøvere? [kronikk]. 2014.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. Forebygger vold med miljøterapi. Tidsskriftet sykepleien 2013 (8). ISSN 0806-7511.s 64 - 67.
 • Øien, Lisa; Lillevik, Ole Greger. Jakten på X-faktoren : [Forskningsdagene 2012]. 2012.
 • Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa. Teori gir reflektert praksis. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2011; Volum 99 (9). ISSN 0806-7511.s 72 - 73.s doi: 10.4220/sykepleiens.2011.0142.
 • Øien, Lisa; Lillevik, Ole Greger. Therapeutic Practise in the Prevention of Aggressive and Violent Behaviour in Adolescents living in Childcare Institution: Concepts and Functional Correlates based on the Experiences of Professional Staff. 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry 2011-11-19 - 2011-11-22 2011.
 • Lillevik, Ole Greger; Øien, Lisa. En farlig dag på jobben - om forebygging av trusler og vold i hjemmetjenesten. 2011 ISBN 978-82-7841-655-6.s 27 - 32.
 • Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa. Sykepleiens vitenskapelige grunnlag i møte med praksis. Tidsskriftet sykepleien 2010; Volum 98 (11). ISSN 0806-7511.s 50 - 52.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publications outside Cristin

   

   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail


  Dutkanberoštumit

   

   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail

  Undervisning

   

   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail

  CV

   

   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail

  Narvik C5030

  Click for bigger map