Personkort bilde

Leif Martin Haugen

Seniorrådgiver Rektora ja direktevrra bargoveahka
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Haugen, Leif Martin. Globalisering og integrasjon som teoretisk utfordring. INGOer som empirisk illustrasjon. Dansk Sociologi 2011; Volum 22 (2). ISSN 0905-5908.s 65 - 85.s doi: 10.22439/dansoc.v22i2.3561.

 • Haugen, Leif Martin. INGOer og verdenssamfunnet: En refortolkning av INGOers samfunnsbetydning. Sosiologisk Tidsskrift 2010; Volum 18 (4). ISSN 0804-0486.s 333 - 354.

 • Haugen, Leif Martin. Teoretisering av NGOer. Filosofisk seminar/filosofiske samtaler 2010-10-23 - 2010-10-23 2010.

 • Haugen, Leif Martin. Miljøbevegelsens samfunnsbetydning. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Haugen, Leif Martin. NGOs and Global Collective Action. XVII ISA World Congress of Sociology 2010-07-11 - 2010-07-18 2010.

 • Haugen, Leif Martin. Social movements and world society. The genesis of a world political system?. 9th Conference of the European Sociological Association 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Hagen, Roar; Haugen, Leif Martin. World politics and World Soicety. World Politics seminar 2009-11-23 - 2009.

 • Haugen, Leif Martin; Petersen, Truls. Skjev maktbalanse i FN. 2006.

 • Haugen, Leif Martin. En systemteoretisk tilnærming til studier av etnisitet og kultur. Systemteoriens anvendelse og anvendbarhet 2005-08-25 - 2005-08-27 2005.

 • Haugen, Leif Martin. Sivilsamfunn - politisk demokratisering eller funksjonelt "semantisk triks". En tentativ analyse av FNs forhold til frivillige organisasjoner (NGOer). 2002.

 • Haugen, Leif Martin. Teoretisering av NGOer. Filosofisk seminar/filosofiske samtaler 2010-10-23 - 2010-10-23 2010.

 • Haugen, Leif Martin. Miljøbevegelsens samfunnsbetydning. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Haugen, Leif Martin. NGOs and Global Collective Action. XVII ISA World Congress of Sociology 2010-07-11 - 2010-07-18 2010.

 • Haugen, Leif Martin. Social movements and world society. The genesis of a world political system?. 9th Conference of the European Sociological Association 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Hagen, Roar; Haugen, Leif Martin. World politics and World Soicety. World Politics seminar 2009-11-23 - 2009.

 • Haugen, Leif Martin; Petersen, Truls. Skjev maktbalanse i FN. 2006.

 • Haugen, Leif Martin. En systemteoretisk tilnærming til studier av etnisitet og kultur. Systemteoriens anvendelse og anvendbarhet 2005-08-25 - 2005-08-27 2005.

 • Haugen, Leif Martin. Sivilsamfunn - politisk demokratisering eller funksjonelt "semantisk triks". En tentativ analyse av FNs forhold til frivillige organisasjoner (NGOer). 2002.

 • [Loading...]